ดีมีเตอร์ ไอซีที จับมือ แซทเทอไลท์ออฟฟิส บุกตลาด Google Add-On Service ในประเทศไทย

กรุงเทพฯ 4 สิงหาคม 2559 บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด หนึ่งในผู้ให้บริการ Google Apps รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จับมือกับ แซทเทอไลท์ ออฟฟิส (Sateraito Office Inc.) กูเกิ้ลพาร์ทเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นบุกตลาด Google Add-On Service ในประเทศไทย Sateraito Office Inc. (www.sateraito.jp) มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นกูเกิ้ลพาร์ทเนอร์ใหญ่อันดับหนึ่งของญี่ปุ่น และเป็นเจ้าของโซลูชั่นเสริมบนระบบ Google Apps for Work ที่มีผู้ใช้งานในประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 25,000 องค์กร รวมมีผู้ใช้งานทั้งสิ้นกว่า 5 ล้านคน หรือมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อยละ 70 โดยเน้นโซลูชั่นด้านเวิร์คโฟล (Workflow) การล๊อกอินครั้งเดียว (Single Sign-On) การจัดการเอกสาร (Document Management) โดยโซลูชั่นส์ของ Sateraito Office จะช่วยต่อยอดให้กับบริษัทหรือองค์กรที่ใช้ Google Apps อยู่แล้ว สามารถปรับองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งเอกสารทั้งหมดที่เป็นกระดาษจะถูกแทนที่ด้วยขั้นตอนการอนุมัติ และเอกสารอ้างอิงทั้งหมดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกับ Google Apps และทำงานบนระบบคลาวด์อย่างครบวงจร “ปัจจุบ้น องค์กรจำนวนมากยังคงบริหารจัดการภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการจองห้องประชุม การขออนุมัติลา การขอเบิกค่าใช้จ่าย ฯลฯ ด้วยระบบกระดาษ หรือระบบงานไอทีที่มิได้เชื่อมต่อกับ Google Apps for Work อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้ต้องมีการอัพเดทข้อมูลภายหลังการอนุมัติลงในปฏิทิน (Calendar) บนระบบ Google Apps ของแต่ละคน ภายใต้การทำงานของ Sateraito Office ที่เชื่อมต่อกับ Google Apps for Work อย่างสมบูรณ์แบบ จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร สามารถทำงานนอกเหนือจากการใช้อีเมล์ หรือเครื่องมือ Google Apps อื่นๆ ในการอนุมัติ หรืออัพเดทข้อมูลที่ต้องแบ่งปันร่วมกับบุคลากรอื่นในองค์กร” ดร. วรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์ ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท...

Continue reading

กลุ่มบริษัททีม ปรับกระบวนการ และเพิ่มประสิทธิภาพ สู่องค์กรแห่งดิจิทัล

กลุ่มบริษัททีม (ทีมกรุ๊ปออฟคัมพานี) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและการจัดการ อันดับหนึ่งของคนไทย ได้นำ Google Apps for Work เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการปรับกระบวนการ และเพิ่มประสิทธิภาพสู่องค์กรแห่งดิจิทัล โดยนำ Google Apps มาปรับโฉมการทำงานร่วมกันภายในองค์กร (Collaboration) และสร้างกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อมุ่งไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) นายอิศรินทร์ ภัทรภัย Senior Executive Vice President บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์แมเนจเมนท์ จำกัด บริษัทในเครือกลุ่มบริษัททีม ได้กล่าวถึงการนำ Google Apps for Work มาใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั้งองค์กร โดยมีผู้บริหาร วิศวกรที่ปรึกษา และพนักงานระดับมันสมองของประเทศกว่า 1,200 คน เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงในการนำกลุ่มบริษัททีมก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรธุรกิจระดับสากล                                                                                                       ...

Continue reading