วิธีที่ Google จัดการกับข้อมูลของคุณ

เทคโนโลยีของ cloud มีประโยชน์และสะดวกมากสำหรับองค์กรในทุกวันนี้ แต่การเติบโตของ cloud ได้ก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยมากมาย นั่นเป็นเพราะว่า cloud services มีการทำงานที่แตกต่างจากเทคโนโลยีเดิม ๆ ที่เคยใช้กันมา โดยแทนที่การทำงานจะอยู่บน server ของตัวเองที่เคยชินกันมา ก็กลับไปอยู่ที่ Google servers ที่กระจายกันอยู่ใน data center ทั่วโลก ดังนั้นในอดีตที่ผ่านมาการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรนั้น ๆ แต่ปัจจุบันหลายองค์กรหันไปใช้ cloud และยกหน้าทีต่าง ๆ ให้ผู้ให้บริการดูแลจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้แทน แต่ในเรื่องของข้อมูลจะเป็นขององค์กรนั้น ๆ และควบคุมบริหารจัดการได้เองผ่านทาง cloud-based tools ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากหลายอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น compute หรือ mobile devices เพื่อความสะดวกและคล่องตัว Why Google ? Google เติบโตมากับ cloud และทำการพัฒนา technology หลายอย่างขึ้นมาใช้เองตั้งแต่ระดับโครงสร้างพื้นฐาน Server, OS, Network ไปจนถึง cloud services ต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างจะต้องมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมอยู่ตลอดเวลาเพื่อตอบรับความต้องการในภาคธุรกิจและองค์กรต่างๆ ทั่วโลก Google มีพนักงานที่ดูแลรับผิดชอบด้าน security และ privacy มากกว่า 500 คนรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับโลกในด้าน information, application และ network security ที่คอยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นให้มีความปลอดภัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้มิได้ทำเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ Google เท่านั้น แต่ทำเพื่อทุก ๆ คนที่ใช้งาน Internet ด้วย How Google Handle your data ? หลายปีที่ผ่านมา การปกป้องข้อมูลกลายเป็นประเด็นสำคัญมาก สืบเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ และ Internet ในด้านของ Google ก็ได้มุ่งมั่นในการพัฒนา Technology ต่าง...

Continue reading