เพื่อสิ่งแวดล้อม Google Maps ทำแผนที่แสดงมลภาวะในเมืองที่เกิดจากควันเสียรถยนต์

วันนี้อากาศร้อนขนาดไหนกันนะ ? การเดินทางไปทำงานวันนี้การจรารเป็นอย่างไรบ้าง? ร้านอาหารที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน? … จากคำถามข้างต้น บอกได้เลยว่า ทุกวันนี้เราใช้ข้อมูลจำนวนมากมายมหาศาลรอบตัวเราเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจไม่มากก็น้อย และหนึ่งในข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตอีกอย่างหนึ่งก็คือ ข้อมูลด้านมลพิษทางอากาศซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็นมากที่จะช่วยให้เราเข้าใจว่าจะมีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดี ในเมืองใหญ่ได้อย่างไร  เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนมากขึ้นอีกทั้งยัง ลดก๊าซเรือนกระจกที่เปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศได้ทั้งในเมืองและในชนบท… Google ร่วมมือกับองค์กรสิ่งแวดล้อม Environmental Defence Fund (EDF) และ Aclima ทำแผนที่แสดงมลภาวะ การกระจายตัวของก๊าซไนตริกออกไซด์, ไนโตรเจนไดออกไซด์ และ black carbon ที่ปล่อยออกมาจากรถยนต์และรถบรรทุก โดยอาศัยอุปกรณ์ที่ติดตั้งในรถ Google Street View ผู้ใช้สามารถเห็นการกระจายตัวมลภาวะในเขตเมือง เมื่อขยายหน้าจอแผนที่จะเห็นค่ามลภาวะในแต่ละจุดไม่เท่ากัน เช่นบริเวณ Bay Area เป็นทางจราจรคับคั่ง ค่ามลภาวะสูง I-80 ทาง Google ระบุว่า ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการมลภาวะในพื้นที่เขตเมือง และยังสามารถประยุกต์ใช้กับเมืองอื่นที่พยายามปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้ดีขึ้นอีกด้วย   ที่มา : https://goo.gl/ee5lUR บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด ผู้ให้บริการ Google Apps for Work ในประเทศไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ โทรเลย!  02-675-9371  092-262-6390  097-008-6314 (ฝ่ายขาย)  support@dmit.co.th Official LINE  ...