WeChat Official Accounts คืออะไร

WeChat Official Account คืออะไร WeChat Official Account เป็นเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจที่ต้องการสร้างการเติบโตในจีน ทุกวันนี้จีนกำลังได้รับความสนใจอย่างมากเนื่องจาก WeChat ได้ครองพื้นที่โซเชียลมีเดียของจีน ชึ่งมีจำนวนผู้ใช้ WeChat มีอยู่ราวๆ 963 ล้านคนทั่วโลก โดย 90% ใช้ WeChat ในชีวิตประจำวันทุกวัน และมีถึง 80% ของผู้ใช้  WeChat ที่ติดตาม Official Account (OA) ของแบรนด์ต่างๆ เป็นโอกาสที่ดีเเละเป็นช่องทางสื่อสารไปถึงคนจีนในประเทศจีน  (เป็นตัวกลางเชื่อมธุรกิจจากไทยสู่จีน)  ปัจจุบันข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. เปิดเผยว่า “ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยในปี 2560 มีจำนวนราว 9.5 ล้านคน มีการจับจ่ายเงินในระบบราว 4.5 แสนล้านบาท คิดเป็น 4% ของจีดีพีของประเทศไทย” ดังนั้น WeChat OA หรือ WeChat for Business จึงเป็นช่องทางสื่อสารเเละโปรโมทธุรกิจไปจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ WeChat เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือ แชต (Chat) ซึ่งเป็นช่องทางสำหรับการติดตามแบรนด์สินค้าและยังเป็นช่องทางการชำระสินค้าและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เรียกได้ว่าเป็น “One Stop Service” ก็ว่าได้เลยทีเดียว  WeChat Official Account ทำงานอย่างไร? การทำงานของ WeChat OA คล้ายกับ Facebook Page ที่ผู้ใช้สามารถโปรโมทร้านหรือ อัพเดทข่าวสารโปรโมชั่นและเเบรนด์ของตัวเองได้ เเต่เเตกต่างกันตรงที่ Wechat OA สามารถ Broadcast หรือโพสต์คอนเทนต์ได้ 4 ครั้งต่อเดือนเท่านั้น  WeChat OA เน้นการโปรโมทเพื่อสร้าง Brand Awareness เเละสามารถทำ Key Opinion...

Continue reading