อัพสกิลการทำงาน พร้อมรับมือยุค New Normal ด้วย G Suite

เราขอร่วมเป็นกำลังใจกับสถานการณ์ COVID-19 และขอร่วมส่งมอบความรู้-ประสบการณ์ดีๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อการสนับสนุนการรณรงค์ Work From Home ลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 คำว่า “New Normal” จึงถูกนำมาใช้อีกครั้ง เนื่องจากเกิดผลกระทบในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ การตลาด ไปจนถึงภาคสังคม รวมถึงการทำงาน และการใช้ชีวิตแบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และจะกลายเป็นเรื่องปกติต่อไปนับจากนี้ ตัวอย่าง New Normal ที่เกิดขึ้นในยุควิกฤตโควิค-19 เช่น มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ทำให้หลายบริษัทต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับมาตรการโดยอนุญาตให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work from Home) เป็นต้น แต่ก็ยังมีอีกหลายบริษัทที่ยังไม่สามารถให้พนักงานทำได้อย่างเต็มรูปแบบเท่าที่ควร ซึ่งคอร์ส “อัพสกิลการทำงาน พร้อมรับมือยุค New Normal ด้วย G Suite” เราจัดขึ้นเพื่อแบ่งปันเคล็ดลับการจัดการและการทำงานร่วมกันภายในองค์กรให้เท่าทันยุคสมัยที่กำลังเปลี่ยนแปลง ด้วยเครื่องมือต่างๆ จาก G Suite เพื่อให้คุณสามารถนำไปต่อยอดกระบวนการทำงานภายในองค์กรได้อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลงทะเบียน Agenda 13:30 – 13:45 G Suite Introducing (15 นาที) 13:45 – 14:05 Google Meet Introducing (20 นาที) • How to start online meeting • How to join meeting via calendar 14:05 – 14:15 Q&A (10 นาที) 14:15 – 15:15 Google Forms Introducing (60 นาที) • How...

Continue reading