โดเมนเนม คืออะไร

โดเมนเนม คือ ชื่อที่ใช้ตั้งขึ้นเพื่อระบุตัวตนของคุณหรือองค์กร ซึ่งโดเมนเนมจะใช้เพื่อเป็นชื่ออ้างอิงไปยังเว็บไซต์หรืออีเมลของคุณ เพราะฉะนั้นจะไม่สามารถซ้ำกับคนอื่น ๆ ได้เลย และการตั้งโดเมนที่ดีควรจะตั้งให้สอดคล้องไปกับองค์กร เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและใช้งาน ตัวอย่าง www.google.com www.dmit.co.th เป็นต้น เลือกนามสกุลโดเมนเนมอะไรดี .com เป็นที่นิยมและแพร่หลายอย่างมาก มีความ Worldwide ใช้กับบริษัท องค์กรสำหรับกลุ่มธุรกิจการค้า เว็บไซต์ส่วนตัว.net ใช้กับระบบเครือข่าย กลุ่มธุรกิจเครือข่าย.org ใช้กับองค์กรที่ไม่หวังผลตอบแทนทางธุรกิจ ราชการ.info ใช้กับข้อมูล ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ โดเมนไทย .th .co.th มีความน่าเชื่อถือสูง เป็นที่นิยมรองจาก .com เหมาะกับบริษัทในไทย.or.th สำหรับหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ.go.th  สำหรับภาครัฐบาลในประเทศไทย.in.th สำหรับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไปในประเทศไทย การจดโดเมนเนม ตั้งชื่อโดเมนเนม ที่อิงกับบริษัท เพื่อให้เกิดการจดจำ ควรตั้งชื่อที่ไม่ยาวหรือสั้นเกินไป  ตรวจสอบชื่อโดเมนเนมว่าไม่ซ้ำกับใคร https://www.whois.com/ หรือจะตรวจสอบ .th ได้ที่ https://www.thnic.co.th/ จดโดเมนกับ Demeter ICT เริ่มต้น 500 บาท/โดเมน/ปี *ค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลงตามนามสกุล เริ่มตั้งแต่ 1 ปี สูงสุด 10 ปี  ทำไมต้องจดกับ DMIT น่าเชื่อถือ (รับรองการเป็น Google Partner ประเทศไทย) Demeter ICT เป็น Google Partner ประเทศไทย ที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบนระบบคลาวด์มากนานกว่า 10 ปี และให้บริการ G Suite โดยผู้ใช้บริการ G Suite จะสามารถใช้อีเมลชื่อโดเมนบริษัทได้ อย่างเช่น you@yourcompany.com จดโดเมน พร้อมกับได้ Server Name หากคุณจดที่ Demeter ICT คุณจะได้ชื่อโดเมนเนมพร้อมกับ Server Name...

Continue reading

Tango

ด้วยการรวม Zendesk Support เข้ากับ Upwork ทำให้ Tango ประหยัดต้นทุนในการซัพพอร์ตได้มากถึง 70% และลด FRT ลง 67%...