ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อร่วมงานสัมมนา “บริหารอย่างไรเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าของคุณ”

 
 

ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อร่วมงานสัมมนา

"บริหารอย่างไรเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าของคุณ"

ฟังกรณีศึกษาจริงที่นำ Multi-Channels Customer Service Solution ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า เพื่อสร้าง Customer Lifetime Values ได้อย่างยั่งยืน

ในปัจจุบัน พฤติกรรมและความเคยชินของลูกค้าได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลาและเทคโนโลยี และจากการศึกษาพบว่าแนวโน้มการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลได้รับความนิยมมากขึ้น ซึ่งทำให้ลูกค้ามีทางเลือกที่จะติดต่อหรือใช้บริการกับบริษัทผู้ให้บริการต่างๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นอีเมล์ โซเชียลเน็ตเวิร์ค โปรแกรมแชท ฯลฯ ซึ่งจากการใช้ช่องทางที่ติดต่อได้อย่างรวดเร็วดังกล่าว ลูกค้ายิ่งคาดหวังที่จะได้รับการบริการอย่างทันท่วงทีเมื่อมีการแจ้งขอความช่วยเหลือหรือต้องการสอบถามข้อมูลจากผู้ให้บริการ
 
จากข้างต้น บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด และ Zendesk เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว เพื่อช่วยให้บริษัทของท่านปรับกลยุทธ์ รวมถึงจัดหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับความต้องการเหล่านั้น จึงเป็นที่มาของงานสัมมนาในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลและประสบการณ์เกี่ยวกับการนำกลยุทธ์การให้บริการลูกค้าแบบหลากหลายช่องทางหรือ Multi-Channel Customer Service ขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ในงานนี้ท่านจะได้รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติ Best Practice และกรณีศึกษาจริงที่มีการนำเครื่องมือ Multi-Channel Customer Service Solution ที่มีการใช้งานทั่วโลก ในงานสัมมนาครั้งนี้ด้วย ซึ่งเนื้อหาจะเหมาะกับผู้บริหารงานด้าน customer services ในการนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงเพือเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าหรือผู้รับบริการ ซึ่งเนื้อหาจะเหมาะกับผู้บริหารงานด้าน customer services ในการนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงเพือเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าหรือผู้รับบริการ
 
ในงานนี้เราได้จัดเตรียมอาหารว่าง และเครื่องดื่มในระหว่างการสัมมนา นอกจากนี้ท่านจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และข้อมูลกับผู้เข้าร่วมสัมมนาในธุรกิจต่างๆ รวมไปถึงการให้ข้อมูลและคำปรึกษาจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญของดีมีเตอร์ ไอซีที และ Zendesk อีกด้วย
 
หากพลาดที่จะเข้าร่วมงานสัมมนานี้ คือ การพลาดโอกาสสำคัญกับการเรียนรู้ และ การเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ซึ่งในงานนี้นอกจากท่านจะมีโอกาสสอบถาม และได้ข้อมูลความรู้กลับไปแล้ว ท่านยังมีโอกาสลุ้นรับของรางวัลหลังงานสัมมนาอีกด้วย ดังนั้นเราแนะนำให้ท่านรีบลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งโดยเร็วที่สุด
 
จองด่วน ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ
คุณณัฐวดี โทร 026759371 ต่อ 15

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 13:00น. - 17:00น.
สถานที่: ห้องบอลรูม 2 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (สถานี BTS เพลินจิต)
ดูแผนที่

ลงทะเบียน

 


การใช้กลยุทธ์ Multi-Channels เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าของท่าน
(Multi-Channel Strategies for Better Customer Experience)
 
13:00 - 13:30    ลงทะเบียน
13:30 - 13:45    Welcome Remarks
13:45 - 14:45    Multi-Channel Customer Support ทำอย่างไรให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีในการรับบริการผ่านช่องทางต่างๆ
14:45 - 15:00    Customer Success Story: กรณีศึกษาจริงในการใช้ Multi-Channel Customer Service Solution
15:00 - 15:30    พักรับประทานอาหารว่าง และแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์
15:30 - 16:30    Ticket Management | Efficient Tooling for Better Customer Service เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าด้วย Ticket Management
16:30 - 17:00    ถาม-ตอบ สรุป และจับสลากของรางวัล
 

Thailand . Philippines . Australia . India . Singapore . Indonesia

 

 

--