ห้องพิเศษสำหรับคุณแม่ โดย TMall

เมื่อไม่นานมานี้อาลีบาบา (Alibaba) มีโครงการสุดแจ่มเรียกว่า TMall Mother’s Lounge หรือห้องพิเศษสำหรับคุณแม่โดย TMall ซึ่งโครงการนี้มีต้นกำเนิดมาจากนโยบายของรัฐบาลจีนที่ให้ภายในปี 2020 สถานที่สาธารณะทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า สถานที่ราชการ อาคารสำนักงาน ฯลฯ ในประเทศจีน จะต้องมีห้องสำหรับให้นมบุตร ทั้งนี้เนื่องจากการผ่อนคลายการมีนโยบายลูกคนเดียวโดยให้คนจีนสามารถมีลูกคนที่สองได้ เป็นการแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

Continue reading

...