การนำรายชื่อผู้ที่ติดต่อจากไฟล์ Excel เข้ามาอยู่ใน contacts ของ Gmail

ไฟล์ที่ต้องการจะ Import จะต้องเป็นไฟล์ .CSV ซึ่งสามารถ Save จาก โปรแกรม Excel Sign in to Google Mail. คลิกที่ Google apps แล้วเลือก Account 4. ดูที่เมนูทางซ้ายมือแล้วเลือก  Import Contact…. 5. ค

Continue reading

...