Zendesk คือ

Zendesk คือ? หลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักกับ Zendesk หรือ ซอฟต์แวร์เพื่อการบริการลูกค้า บนระบบ Cloud จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งวิดีโอด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณรู้จักกับ Zendesk มากยิ่งขึ้น สนใจทดลองใช้ Zen

Continue reading

มาดูวิธีการบริการลูกค้าของร้านกาแฟ STARBUCKS กัน

เรื่องราวต่อไปนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริการลูกค้าที่เป็นหัวใจที่สำคัญยิ่งของกาแฟแบรนด์ดังที่ชื่อว่า Starbucks จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกาแฟ Starbucks ที่มุ่งเน้นไปที่การบริการลูกค้าให้ดีที่สุด ซึ

Continue reading