ประเภทไฟล์ที่ถูกบล็อกใน Gmail

ถ้าคุณใช้อีเมลบริษัทหรือ G Suite Basic คุณจะได้รับระบบมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันไวรัสของ Gmail คุณจึงไม่สามารถส่งหรือรับไฟล์ได้ทุกประเภท โดยเฉพาะไฟล์ปฏิบัติการ (เช่น ไฟล์ที่ลงท้ายด้วย. exe) นอกจากนี้ Gmail ยังไม่อนุญาตให้ส่งหรือรับไฟล์เสียหาย ไฟล์ที่อัพโหลดไม่สมบูรณ์หรือทำงานไม่ถูกต้องด้วย

 ไฟล์ที่ Gmail ไม่อนุญาให้รับ-ส่งอีเมล์

คุณไม่สามารถส่งหรือรับไฟล์ประเภทต่อไปนี้ 

.ADE, .ADP, .BAT, .CHM, .CMD, .COM, .CPL, .DLL, .DMG, .EXE, .HTA, .INS, .ISP, .JAR, .JS, .JSE, .LIB, .LNK, .MDE, .MSC, .MSI, .MSP, .MST, .NSH .PIF, .SCR, .SCT, .SHB, .SYS, .VB, .VBE, .VBS, .VXD, .WSC, .WSF, .WSH, .CAB

การบีบอัดไฟล์ใน Zip File อื่น
        Google Mail ไม่อนุญาตให้คุณส่งไฟล์ซิปที่มีไฟล์ซิปป้องกันด้วยรหัสผ่าน กรุณาลบการป้องกันด้วยรหัสผ่านออก ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรทำการบีบอัดไฟล์ซ้อนกัน ให้ทำการยกเลิกการบีบอัดที่ซ้อนกันออก แลัวรวบรวมไฟล์ทำการบีบอัดหรือสร้างไฟล์ซิปเพียงครั้งเดียว

หากคุณมั่นใจว่าไฟล์นี้ปลอดภัย ไม่ติดไวรัส คูณสามารถขอให้ผู้ส่ง อัปโหลดไฟล์ขึ้นบน Google Drive แล้วกดแชร์ไฟล์มาให้กับคุณได้

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด ผู้ให้บริการ G Suite ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
(ตัวแทน Google ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมราคา G Suite โปรโมชั่นพิเศษ โทร!  
02-675-9371
092-262-6390 (support)
095-86-5507 (sale)
support@dmit.co.th
Official LINE

เพิ่มเพื่อน