ร่วมงานกับเรา

หากคุณคิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบงานในบริษัทสมัยใหม่ที่มีลักษณะนี้

เพื่อนร่วมงานอายุเฉลี่ยต่ำกว่า 30 ปี, อยากมีเพื่อนร่วมงานนิสัยดี, ชอบทำงานในบริษัทที่กำลังเติบโต ไม่เช้าชามเย็นชาม ทำงานเป็นทีม, ไม่ชอบเวิ่นเว้อ ดราม่า เมาท์และหายใจทิ้งไปวันๆ, ได้ความรู้ใหม่กลับบ้านทุกวัน, เงินเดือนตามความสามารถ และมีโบนัสตามผลประกอบการ, ชอบฝึกฝนการเขียนเมล์ และสื่อสารแชทด้วยภาษาอังกฤษ

เชิญมาลองสมัครเป็นเพื่อนร่วมงานกับเราได้ในตำแหน่ง...

เพื่อนร่วมงานที่จะมาทำงานในตำแหน่งนี้ จะมาดูแลด้านการขายผลิตภัณฑ์ Google Suite และ Google Cloud งานไม่ยากขอให้เป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ดี คิดบวก จิตไม่ตกง่ายๆ ชอบทำงานกับคน และหมั่นศึกษาเรื่องเทคโนโลยี

ทีมงานตำแหน่งนี้ทำหน้าที่ซัพพอร์ตงานด้านการเทคนิคให้กับลูกค้า เช่น G Suite หรือ Google Cloud และบริการอื่นๆ ของบริษัท งานนี้ขอให้เป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ดี คิดบวก ไม่กลัวโดนลูกค้าบ่นจนจิตตก

เพื่อนร่วมงานที่จะมาทำงานในตำแหน่งนี้ จะมาทำหน้าที่พัฒนาระบบโมบายแพลตฟอร์มที่เป็น service ของบริษัทฯ งานนี้ไม่อยากได้คนที่นั่งทำตามคำสั่งอย่างเดียว ต้องคิดเผื่อ user ด้วย งานหนักแต่สนุกและได้เรียนรู้

ตำแหน่งนี้ทำหน้าที่ดูแลการตลาดของ service ของบริษัทเกี่ยวกับ e-Commerce Platform ที่ติดต่อกับลูกค้าผู้ซื้อสินค้าในประเทศจีน  โดยสมาชิกในตำแหน่งนี้จะต้องสามารถเขียนและสื่อสารด้วยภาษาจีนในระดับดี

การทำงานในตำแหน่งนี้ จะมาดูแลเอกสารของบริษัท และซัพพอร์ตงานด้านการขายโดยเฉพาะการติดตามให้ลูกค้ามาต่ออายุการใช้บริการของบริษัท และออกเอกสารบัญชีให้กับลูกค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอให้เป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ดี 

งานตำแหน่งนี้ จะทำหน้าที่ส่งเสริมการขายและการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมผ่านทางออฟไลน์ในบางครั้งไม่ว่าจะเป็นการสัมมนา เพื่อสร้าง Awareness ให้กับลูกค้าในการเข้ามาใช้บริการของบริษัท

ดูแลด้านการขายผลิตภัณฑ์และบริการของ Zendesk เนื่องจากเราเป็นบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Omnichannel Customer Service อันดับหนึ่งของโลก “Zendesk”

เพื่อนร่วมงานที่จะมาทำงานในตำแหน่งนี้ จะมาดูแลด้านการขายผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทที่พัฒนาขึ้น โดยเป็น Mobile Application Platform (Mobinster) สำหรับด้าน Mobile Commcerce โดยเป็นนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลจาก DEPA

เพื่อนร่วมงานในตำแหน่งนี้จะมาช่วยงานด้านจัดการเรื่องงานพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และประกันสุขภาพ การประมวลผลเงินเดือน (Payroll) บริหารงานทั่วไปในสำนักงาน

เพื่อนร่วมงานในตำแหน่งนี้จะมาช่วยงานด้านการวางระบบ Multichannel Customer Service ให้ลูกค้าของเราด้วยระบบระดับโลกอย่าง Zendesk

เพื่อนร่วมงานในตำแหน่งนี้จะมาช่วยงานด้านให้คำปรึกษาและวางกระบวนการด้าน Digital Transformation ให้กับลูกค้า

ทีมงานในตำแหน่งนี้จะวางแผน และประสานงาน เพื่อนำไปพัฒนาระบบตามความต้องการในโครงการ Digital Transformation ที่ใช้เครื่องมือต่างๆ บน Google Cloud Platform (GCP) 

แผนกทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด
เลขที่ 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร: 02 6759371 หรืออีเมล์ hr@dmit.co.th