คุณมีความต้องการหาที่ทำงานแบบนี้หรือไม่?

 • เพื่อนร่วมงานอายุเฉลี่ยต่ำกว่า 30 ปี
 • อยากมีเพื่อนร่วมงานนิสัยดี
 • ชอบทำงานในบริษัทที่กำลังเติบโต ไม่เช้าชามเย็นชาม ทำงานเป็นทีม
 • ไม่ชอบเวิ่นเว้อ ดราม่า เมาท์และหายใจทิ้งไปวันๆ
 • ได้ความรู้ใหม่กลับบ้านทุกวัน
 • เงินเดือนตามความสามารถ และมีโบนัสตามผลประกอบการ
 • ชอบฝึกฝนการเขียนเมล์ และสื่อสารแชทด้วยภาษาต่างประเทศ

มาเป็นเพื่อนร่วมงานกับเราในตำแหน่ง Digital Transformation Specialist สิครับ ลักษณะงานจะเป็นการให้คำปรึกษา วางแผน และสนับสนุนลูกค้าให้การทำ Digital Transformation ในการนำระบบ Google G Suite มาใช้ในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นและได้ประโยชน์สูงสุด

คุณสมบัติ
– ไม่จำกัดเพศ
– อายุไม่เกิน 30 ปี เพราะกำลังไฟแรง
– จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ แต่ต้องสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ (เพราะต้องคุยกับพาร์ทเนอร์ต่างประเทศ)
– มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่คิดอะไรซ้ำรอยคนอื่น
– ประสบการณ์ทำงานระหว่าง 0 – 7 ปี (แต่ถ้าเกิน 7 ปี และยังมีไฟ ก็มาสมัครได้)

ลักษณะงานเป็นอย่างไรบ้าง?
ร่วมกับทีมงาน Google G Suite Deployment ในงานด้าน Digital Transformation โดยทำหน้าที่…

 • วิเคราะห์และกำหนดแผนงานด้านการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการทำ Digital Transformation ด้วย Google G Suite
 • วิเคราะห์ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงขององค์กร 
 • ดำเนินงานให้คำปรึกษาด้าน Transformation Lab เพื่อนำ G Suite มาใช้ในปรับกระบวนการทำงาน
 • วางแผนด้านการสื่อสารให้กับบุคลากรในองค์กรลูกค้าถึงการนำระบบใหม่มาใช้
 • วางแผนด้านการฝึกอบรมให้กับลูกค้าเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด

แล้วต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างที่จะทำงานนี้?
แน่นอน ต้องเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเองได้ มี Anlytical Skill มีทักษะด้าน Design Thinking ละเอียด ใส่ใจ กระตือรือร้น มีทัศนคติที่ดีในการรับฟังสิ่งที่แย่ๆ ไม่รับประทานแรงเพื่อน ไม่โยนปัญหาใส่เพื่อนร่วมงานอย่างเดียว จัดระบบและลำดับความสำคัญของงาน จัดระบบให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่าย ต้อง Get the things done มีทักษะในการสื่อสารทั้งเขียนและพูดภาษาต่างประเทศด้วย แต่ปกติพวกเราจะเขียนเมล์และสื่อสารผ่านระบบแชทภายในด้วยภาษาอังกฤษ และต้องทำงานบนระบบคอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว เพราะเราเก็บทุกอย่างเป็นดิจิทัลหมด หมดยุคพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษ

เงินเดือน: 17,000 – 25,000 บาทต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับความสามารถ และประสบการณ์) 

สิทธิประโยชน์อื่นๆ:
– ประกันสุขภาพ
– โบนัสตามผลการทำงาน
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หากสนใจมาร่วมงานกับเรา โปรดส่งประวัติมาที่
แผนกทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด
เลขที่ 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร: 02 6759371 หรืออีเมล์ hr@dmit.co.th