เรื่องราวของลูกค้า

แบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า ศึกษากรณีการใช้งาน Zendesk จากลูกค้าของเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที ผู้ให้บริการ Zendesk อันดับ 1 ในประเทศไทย และเอเชียแปซิฟิก