page google Forms
forms-splasher_600_391_int

สร้างแบบสอบถามออนไลน์ได้ง่ายและรวดเร็ว

Google Forms มีแบบฟอร์มออนไลน์ให้เลือกถึง 9 รูปแบบในการเก็บข้อมูลเพื่อสร้างแบบสอบถาม โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามผ่าน Google Sheets

สร้างแบบสอบถามออนไลน์ได้ง่ายเหมือนสร้างไฟล์เอกสาร

เลือกรูปแบบคำถามได้หลายประเภทในไฟล์เดียวกัน เพียงลากคำสั่งแล้วนำมาวางที่หน้ากระดาษเพื่อจัดเรียงรูปแบบคำถาม และสามารถปรับแต่งค่าต่างๆได้เหมือนการลิสต์รายการต่างๆ

Google form 333333

ส่งแบบสำรวจที่ดูน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า

รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดี สามารถช่วยให้คุณทราบข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าได้ เช่น เพิ่มรูปภาพหรือวีดีโอ ให้ผู้ตอบเข้าใจคำถามได้ง่ายมากขึ้น

สรุปและวิเคราะห์คำตอบแบบอัตโนมัติ

Google Forms ช่วยให้คุณดูผลสำรวจได้ทันที สามารถเข้าถึงข้อมูลดิบและวิเคราะห์ผลสำรวจด้วย Google Sheets หรือ software อื่น และGoogle Forms รองรับข้อมูลได้เท่า Google Sheets ซึ่งรองรับได้ประมาณประมาน 2 ล้านเซลล์

12

แชร์แบบสอบถามผ่านทาง อีเมลหรือเว็บไซต์

สามารถแชร์แบบสอบถามแบบเฉพาะคนหรือสาธารณะในรูปแบบลิงก์ ผ่านทางอีเมล เว็บไซต์ Google+ Facebook หรือ Twitter

ทุกคนสามารถกรอกข้อมูลลง Google Forms ได้

ผู้ใช้ที่ไม่มี Gmail หรือ Email สามารถคลิกลิงก์ Google Forms เพื่อกรอกข้อมูลในแบบสอบถามได้