สถานที่ตั้ง

Demeter ICT Location

ติดต่อเราได้ที่

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด
43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 27 ห้อง 272
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร: 02-675-9371 / 092-262-6390
Email: support@dmit.co.th
Facebook: demeterict
Line: @dmit