Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform (หรือ GCP) คือ หนึ่งในบริการ Public Cloud จากบริษัท Google ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มของ Cloud Computing Service ที่ช่วยจัดการและสนับสนุนธุรกิจอันได้แก่ หมวดหมู่ของ Computing, Data Storage, Data Analytics, และ AI & Machine Learning เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งรูปแบบการให้บริการออกได้เป็น 3 รูปแบบดังนี้ 

  • Infrastructure as a service
  • Platform as a service
  • Serverless computing 

เรียกได้ว่าครบจบทุกโซลูชันสำหรับธุรกิจได้ที่ Google Cloud Platform ที่องค์กรชั้นนำระดับโลกส่วนใหญ่ไว้วางใจ

รับรองความปลอดภัยระดับสากล

ISO/IEC27001
ISO/IEC27017
ISO/IEC27018

Bitsight

ETDA (Thailand)

PDPA (Thailand)

CSA

PCI 3DS Core Security Standard

SOC2
SOC3

Others

บริการ Google Cloud Platform ของเรา

Data Warehouse Modernization

บริการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บข้อมูล

Smart Analytic Dashboard

บริการวิเคราะห์และออกแบบ
แดชบอร์ด

AppSheet Integration

ต่อยอดธุรกิจด้วย AppSheet และ GCP

Data Warehouse Modernization

บริการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บข้อมูล

Smart Analytic Dashboard

บริการวิเคราะห์และออกแบบแดชบอร์ด

AppSheet Integration

ต่อยอดธุรกิจด้วย AppSheet และ GCP

มั่นใจใช้บริการ GCP กับ Demeter ICT

✅ เราคือ Google Cloud Premier Partner ที่องค์กรหลากหลายแห่งไว้วางใจ

✅ เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก Google 

✅ เราสามารถทรานฟอร์มกระบวนการทำงานเดิมสู่การทำงานแบบ On Cloud ได้อย่างสมบูรณ์

✅ เราสามารถจัดการข้อมูลภายในองค์กรเพื่อการนำมาใช้จริงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานให้สูงสุด

✅ เราสามารถแนะนำโซลูชันที่เหมาะสมให้กับองค์กรของคุณได้

✅ เรามีพาร์ทเนอร์มากมาย ตอบโจทย์ทุกโซลูชันเรื่อง Business Transformation 

✅เรามั่นใจในการบริการ ลูกค้ากว่า 3,500 องค์กรยินดีบอกต่อ

เราคือ Google Cloud Premier Partner ที่องค์กรหลากหลายแห่งไว้วางใจ

เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก Google

เราสามารถทรานฟอร์มกระบวนการทำงานเดิมสู่การทำงานแบบ On Cloud ได้อย่างสมบูรณ์

เราสามารถจัดการข้อมูลภายในองค์กรเพื่อการนำมาใช้จริงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานให้สูงสุด

เราสามารถแนะนำโซลูชันที่เหมาะสมให้กับองค์กรของคุณได้

เรามีพาร์ทเนอร์มากมาย ตอบโจทย์ทุกโซลูชันเรื่อง Business Transformation

เรามั่นใจในการบริการ ลูกค้ากว่า 3,500 องค์กรยินดีบอกต่อ

มาร่วมทรานฟอร์มธุรกิจของคุณด้วยเทคโนโลยี Google Cloud Solution กับ Demeter ICT
We are the Official Google Cloud Premier Partner in Thailand.