Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การรับมือ PDPA อย่างมั่นใจ ด้วย Google Workspace

คอร์สเรียนที่จะช่วยให้องค์กรเตรียมความพร้อมรับมือกับ PDPA และสามารถประยุกต์ใช้ Google Workspace มาช่วยสนับสนุนการทำงานให้สอดคล้องกับ PDPA และเข้าใจถึงแก่นอย่างรวดเร็ว

คอร์สอบรมการรับมือ PDPA อย่างมั่นใจ ด้วย Google Workspace

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

รายละเอียดคอร์ส

Get Ready for PDPA (Personal Data Protection Act) เตรียมองค์กรให้พร้อมสู่การรับมือกับ PDPA

 • PDPA คืออะไร?
 • เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง PDPA และ GDPR
 • จำแนกประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลไหนบ้างที่ได้รับการคุ้มครอง?
 • หากองค์กรไม่มีการปฏิบัติตาม PDPA จะเกิดผลกระทบอย่างไรในแง่ของบทลงโทษและการชดเชยค่าเสียหาย
 • สำรวจข้อมูลภายในองค์กรว่ามีข้อมูลไหนเข้าข่าย PDPA บ้าง?
 • สำรวจตำแหน่งในการจัดเก็บข้อมูล และวิธีการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล
 • การนำข้อมูลไปใช้อย่างถูกต้อง
 • หากมีบุคคลฝ่าฝืนหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครอง องค์กรต้องดำเนินการอย่างไร?

Google Workspace จะช่วยสนับสนุน PDPA ในองค์กรได้อย่างไร?

 • เรียนรู้จากกรณีศึกษา 3 สายงาน ได้แก่ HR, IT และ Marketing
 • เรียนรู้วิธีการประยุกต์ใช้ Google Workspace ภายในองค์กรในส่วนของการจัดเก็บ แก้ไข และเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงการตั้งค่าการเข้าถึงข้อมูลนั้น ๆ ให้สอดคล้องกับ PDPA

การตั้งค่า Google Workspace ตาม Policy ที่ประกาศใช้งาน

 • แนะนำฟีเจอร์ของ Google Workspace ที่เกี่ยวข้องกับ PDPA
 • พร้อมสาธิตและยกตัวอย่างการตั้งค่าระบบให้สอดคล้องกับ Policy ของ PDPA
 • วิธีการตั้งค่าแจ้งเตือนของระบบเมื่อมีการละเมิด Policy ของ PDPA
 • พร้อมสาธิตและยกตัวอย่างการตั้งค่าระบบให้สอดคล้องกับ Policy ของ PDPA
 • วิธีการจัดการเมื่อเกิดการละเมิด Policy หรือขัดต่อนโยบายที่กำหนดไว้

ติดต่อฝ่ายขาย

Demeter ICT – พันธมิตรระดับ Google Premier Partner
ตัวแทนจำหน่าย Google Workspace ในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิกอย่างเป็นทางการ