G Suite: Digital Transformation Lab

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานองค์กรให้เป็นดิจิทัล โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานในองค์กร

G Suite: Your Digital Transformation Partner ครั้งที่ 2

ร่วมแชร์ประสบการณ์ ให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านร่วมกันหาแนวทางในการทำงานรูปแบบใหม่ด้วย G Suite Business เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

G Suite: Your Digital Transformation Partner

มาร่วมแชร์ความรู้ ว่าทำไมต้อง G Suite เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านร่วมกันหาแนวทางในการทำงานรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

Advanced G Suite Workshop for Smart Enterprise #9

คอร์สอบรม G Suite แบบเจาะลึก เผยเคล็ดลับการประยุกต์ใช้ G Suite ในการทำงานร่วมกันภายในองค์กรยุคดิจิตัล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด