DMIT Events

 • จับตา CX Trends 2021 ที่ต้องรู้ พร้อมรับมือ The Next Normal
  “I’m not a cat” ทนายความคนหนึ่งกล่าวในไลฟ์สดการพิจารณาคดี เมื่อบังเอิญกดเปิดฟิลเตอร์หน้าแมวอย่างลืมตัวและหาทางปิดไม่ได้“I can see that” ผู้พิพากษาตอบกลับRead More
 • ขับเคลื่อนธุรกิจสู่การทำงานแบบ Work From Home ด้วย Google Workspace
  อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า ขณะนี้วิกฤติการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ได้กลับมาอีกครั้ง จากปีที่แล้ว เทรนด์ Work From Home นี้เพิ่งเริ่มเป็นที่รู้จักRead More
 • Customer Service Improvement in The New Normal ครั้งที่ 2
  ปี 2020 กำลังสิ้นสุดลง ย่างเข้าสู่ปี 2021 เพียงในเวลาไม่กี่วันเท่านั้น เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้น สถานการณ์โรคระบาด เศรษฐกิจชะลอตัว ปัญหาต่างๆRead More
 • The Effective Inventory Management เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคลังสินค้ายุคใหม่ด้วย Google Workspace (G Suite)
  การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management) เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยต้นทุนที่ต่ำ เป็นกิจกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเกือบทุกประเภท อีกทั้งยังเป็นต้นทุนพื้นฐานที่สำคัญซึ่งกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และการบริการ The NewRead More
 • เข้าถึงกลุ่มลูกค้าชาวจีนง่ายๆด้วยเครื่องมือ WeChat Mini Program
  หัวข้อการจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง เข้าถึงกลุ่มลูกค้าชาวจีนง่ายๆด้วยเครื่องมือ Wechat Mini program ช่องทางการการขายออนไลน์ในประเทศจีนช่องทางการขายออนไลน์ที่ธุรกิจต่างชาติสามารถใช้ได้ (Cross Border e-Commerce)พฤติกรรมผู้บริโภคบนออนไลน์ในจีนสินค้าอะไรที่ขายดีแบบ CrossRead More
 • Customer Service Improvement in The New Normal
  ปี 2020 ปีที่หลายๆ องค์กรต่างก็พูดว่าเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดต่อการดำเนินและการเติบโตของธุรกิจ ทั้งวิกฤตโควิด-19ที่ทำให้หลายบริษัทต้องหาแนวทางหรือวิธีการต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ การปรับเปลี่ยนองค์กรให้รับกับรูปแบบการทำงานแบบดิจิตัล และการมุ่งเน้นสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ รับฟังลูกค้า ยังคงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สมควรให้ความสำคัญอย่างมากCustomerRead More
 • The New Normal Inventory Management with G Suite: การบริหารคลังสินค้ายุคใหม่ด้วย G Suite
  การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management) เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยต้นทุนที่ต่ำ เป็นกิจกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเกือบทุกประเภท อีกทั้งยังเป็นต้นทุนพื้นฐานที่สำคัญซึ่งกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และการบริการThe New NormalRead More
 • ขยายตลาดให้ปังในจีนผ่าน WeChat Mini Program
  หัวข้อการจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Wechat Mini Programช่องทางการการขายออนไลน์ในประเทศจีนช่องทางการขายออนไลน์ที่ธุรกิจต่างชาติสามารถใช้ได้ (Cross Border e-Commerce)พฤติกรรมผู้บริโภคบนออนไลน์ในจีนสินค้าอะไรที่ขายดีแบบ Cross BorderRead More
 • Customer Service from Home แผนปรับ ‘บริการออนไลน์’ ท้าวิกฤตโควิด-19
  เมื่อวิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบให้รูปแบบการทำงานของธุรกิจในหลายองค์กรต้องเปลี่ยนแปลงไป การทำงานรูปแบบเดิมๆ ถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น หลายบริษัทมีนโยบาย Work From Home มารองรับ แต่ก็พบว่ายังไม่สามารถทำงานได้เต็มรูปแบบเท่าที่ควรRead More