Customer Service from Home แผนปรับ ‘บริการออนไลน์’ ท้าวิกฤตโควิด-19

เมื่อวิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบให้รูปแบบการทำงานของธุรกิจในหลายองค์กรต้องเปลี่ยนแปลงไป การทำงานรูปแบบเดิมๆ ถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น หลายบริษัทมีนโยบาย Work From Home มารองรับ แต่ก็พบว่ายังไม่สามารถทำงานได้เต็มรูปแบบเท่าที่ควร เนื่องจากติดข้อจำกัดของช่องทางที่ให้บริการลูกค้า อย่างเช่น ช่องทางโทรศัพท์ ที่ยังจำเป็นต้องให้พนักงานสลับกันเข้ามาทำงาน ความยากลำบากในการบริหารช่องทางการบริการลูกค้า หรือการซัพพอร์ตลูกค้าที่เป็นไปอย่างไม่ราบรื่น การติดตามและวัดผลที่เป็นไปอย่างติดขัด เมื่อพนักงานต้องทำงานที่บ้านและอยู่แยกกัน Customer Service From Home แผนปรับ “บริการออนไลน์” ท้าวิกฤตโควิด-19 เป็นงานสัมนาออนไลน์ที่ถูกจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ โดยในงานสัมนานี้คุณจะได้ทำความเข้าใจถึงผลกระทบของโควิด-19ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ แนวโน้มการสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าในปี 2020 ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าต่อไป และผสมผสานความเข้าใจเข้ากับการบริการลูกค้าจากทุกช่องทางในรูปแบบ “ออนไลน์” อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากแผนดำเนินงานที่ดีแล้ว การมีเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการทำงานในยุคดิจิตัลก็สำคัญไม่แพ้กัน คุณจะได้รู้จักกับ Zendesk – Omnichannel Customer Service ซอฟต์แวร์อันดับต้นของโลกที่โดดเด่นในการสร้างประสบการณ์ลูกค้า ให้การบริการลูกค้าทางออนไลน์มีประสิทธิภาพ ไร้รอยต่อในทุกๆ ช่องทาง สามารถติดตามและวัดผลได้ และให้คุณร่วมถามคำถาม คลายทุกข้อสงสัยสำหรับการเปลี่ยนแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาสในสภาวะปัจจุบันนี้ ลงทะเบียน Agenda 14:10 – 14:50 Covid-19 and its impact on your business  Customer Experience Trends 2020 14:50 – 15:40 Zendesk Introduction Seamless Communication How Zendesk empower agents and satisfied customers? 15:40 – 16:00 Q&A Speakers ดร. วรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์ CEO & Founder of Demeter ICT ชนัส สาธรกิจ Technical Consulting and Support Unit...

Continue reading

ฝ่าวิกฤตธุรกิจด้วย BCP และ Collaboration Tools

ในช่วงสภาวะวิกฤติ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ “COVID-19” ในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว คำถามสำคัญ คือ นอกจากนโยบายจากภาครัฐแล้ว แต่ละบริษัทจะมีแผนรองรับการดำเนินการทางธุรกิจเพื่อเตรียมรับมือต่อสถานการณ์เหล่านี้อย่างไรบ้าง? แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ หรือแผนสำรองการทำงานในภาวะฉุกเฉิน (Business Continuity Planning: BCP) คือการวางแผนการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก ในภาวะที่ธุรกิจต้องประสบกับสถานการณ์ไม่ปกติ ไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามจากภายนอกหรือภายใน ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายต่อทรัพย์สิน ข้อมูลภายในองค์กร โอกาสในการสร้างรายได้ และผลกระทบต่าง ๆ ต่อองค์กรแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านของการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งจะสร้างความมั่นใจต่อนักลงทุนและลูกค้าได้ เนื่องจากธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่องแม้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมทั้งสามารถบ่งบอกถึงสาเหตุของผลกระทบและความเสียหาย ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องและรวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ นอกจากมีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ดีแล้ว การมีเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการทำงานในยุคดิจิตัลที่ตอบโจทย์สถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะช่วยสนับสนุนให้แผนการบริหารจัดการธุรกิจสำเร็จและดำเนินต่อเนื่องไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ลงทะเบียน Agenda 13:30 – 13:50 Why Business Continuity Planning (BCP) is important? (20 นาที) 13:50 – 14:20 Replace Business Continuity Planning (BCP) with Business Transformation (30 นาที) 14:20 – 15:00 The Success of Business Transformation with collaboration tool (40 นาที) 15:00 – 15:45 How to manage data security (45 นาที) 15:45 – 16:15 What is G Suite? (30 นาที) 16:15 – 16:30 Q&A (15...

Continue reading

อัพสกิลการทำงาน พร้อมรับมือยุค New Normal ด้วย G Suite

เราขอร่วมเป็นกำลังใจกับสถานการณ์ COVID-19 และขอร่วมส่งมอบความรู้-ประสบการณ์ดีๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อการสนับสนุนการรณรงค์ Work From Home ลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 คำว่า “New Normal” จึงถูกนำมาใช้อีกครั้ง เนื่องจากเกิดผลกระทบในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ การตลาด ไปจนถึงภาคสังคม รวมถึงการทำงาน และการใช้ชีวิตแบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และจะกลายเป็นเรื่องปกติต่อไปนับจากนี้ ตัวอย่าง New Normal ที่เกิดขึ้นในยุควิกฤตโควิค-19 เช่น มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ทำให้หลายบริษัทต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับมาตรการโดยอนุญาตให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work from Home) เป็นต้น แต่ก็ยังมีอีกหลายบริษัทที่ยังไม่สามารถให้พนักงานทำได้อย่างเต็มรูปแบบเท่าที่ควร ซึ่งคอร์ส “อัพสกิลการทำงาน พร้อมรับมือยุค New Normal ด้วย G Suite” เราจัดขึ้นเพื่อแบ่งปันเคล็ดลับการจัดการและการทำงานร่วมกันภายในองค์กรให้เท่าทันยุคสมัยที่กำลังเปลี่ยนแปลง ด้วยเครื่องมือต่างๆ จาก G Suite เพื่อให้คุณสามารถนำไปต่อยอดกระบวนการทำงานภายในองค์กรได้อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลงทะเบียน Agenda 13:30 – 13:45 G Suite Introducing (15 นาที) 13:45 – 14:05 Google Meet Introducing (20 นาที) • How to start online meeting • How to join meeting via calendar 14:05 – 14:15 Q&A (10 นาที) 14:15 – 15:15 Google Forms Introducing (60 นาที) • How...

Continue reading

Omnichannel Customer Support is NOW!

ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารประสบการณ์ลูกค้าด้วย Omnichannel Customer Support Software เพื่อให้คุณสามารถวางกลยุทธ์และออกแบบ Workflow การทำ Customer Support และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสื่อสารทั้งภายนอกและภายในองค์กร พร้อมแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ใช้งานจริงที่ประสบความสำเร็จผ่าน Concept ของการทำ Customer Support ที่ดีจะต้องมีความรวดเร็ว ง่ายดาย มีประสิทธิภาพ และประหยัดต้นทุน จากการใช้ Software และ Technology อย่างชาญฉลาด มาทำให้ธุรกิจของคุณก้าวทันโลก ก้าวไกล และก้าวขึ้นไปอีกขั้น Speaker Anuchit Khamnoi Owner/Managing Director at Digiserve Corporation Chanus Sathornkich Technical Consulting and Support Unit Manager at Demeter ICT Sirinee Delokcharoen Marketing Director at 2C2P Thailand Closed Agenda 13:00 – 13:30: ลงทะเบียน 13:30 – 13:40: พิธีกรกล่าวต้อนรับ 13:40 – 14:40: Omnichannel Customer Support, CX trends by Anuchit Khamnoi 14:40 – 15:00: พักรับประทานอาหารว่าง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามอัธยาศัย 15:00 – 16:00: Why Zendesk?, Demo/Report, Why Demeter ICT? by Chanus Sathornkich 16:00 – 16:30: Zendesk Use Cases, Customer...

Continue reading

G Suite: Your Digital Partner ครั้งที่ 3

Closed ภายในงานคุณจะได้พบกับ • อัปเดตเทรนด์ ข่าวสารใหม่ๆ เกี่ยวกับ Cloud จากทีม Google • การสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูลในองค์กรของคุณ • การจัดการกระบวนการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ • แนะนำการพัฒนา Workflow ภายในองค์กรด้วย App Maker Agenda 13:00 – 13:30     ลงทะเบียน 13:30 – 14:00     Google Cloud roadmap for enterprise business in Thailand 14:30 – 14:30     The secure corporate data with G Suite 14:30 – 15:00     Coffee Break 15:00 – 15:30     Transform Assets Management to the collaboration process 15:30 – 15:45     Ease internal workflow development with App Maker 15:45 – 16:20     How to transforn your business process with cloud technology 16:20 – 16:30     End Speakers ชนัส สาทรกิจ Technical Consulting...

Continue reading

G Suite Training for Smart Enterprise ครั้งที่ 10

G Suite Training for Smart Enterprise ครั้งที่ 10 เผยเคล็ดลับการจัดการองค์กรยุคใหม่ให้เท่าทันเทคโนโลยี และการทำงานร่วมกันภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องมือต่างๆ จาก G Suite พร้อมเคล็ดลับการใช้งานแบบเจาะลึก และการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ฟังก์ชันลับใน Gmail, Google Docs, Google Sheets และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อม Workshop ให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านได้ปฏิบัติไปพร้อมกันอีกด้วย บรรยายโดย คุณโป้ง ชนัส สาทรกิจ (Manager, Technical Consulting & Support Unit) ผู้เชี่ยวชาญของ ดีมีเตอร์ ไอซีที ของเรา ที่มีประสบการณ์กว่า 9 ปี และจัดอบรมการใช้งาน G Suite มาแล้วมากกว่า 100 คอร์ส  รายละเอียดเพิ่มเติม วันที่: 6 สิงหาคม 2562เวลา: 9:00น. – 16:00น.สถานที่: KX Knowledge Exchange (BTS วงเวียนใหญ่)ภาษา: ไทยราคา: 3,990 บาท/ ท่านโปรโมชันพิเศษ: เมื่อชำระค่าคอร์สอบรมภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562รับส่วนลด 20% ทุกที่นั่งระยะเวลาลงทะเบียน: วันนี้ – 2 สิงหาคม 2562 *ผู้ที่จะเข้าร่วมกรุณาลงทะเบียนทุกท่านเพื่อสำรองที่นั่ง **เนื่องจากเป็นการอบรมแบบ workshop กรุณานำโน้ตบุค/ แลบท็อปส่วนตัวมาด้วย Closed COURSE OUTLINE G Suite เป็นมากกว่าระบบอีเมล • แนะนำแอพลิเคชั่น และการใช้ G Suite ให้ได้ประสิทธิภาพ • ความสำคัญของการใช้ระบบอีเมลที่ปลอดภัยในการทำธุรกิจยุคดิจิทัล • อันตรายจากภายคุกคามบนโลกออนไลน์...

Continue reading

Workplace Transformation by G Suite

“ปรับกระบวนการทำงาน ให้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น  ให้ทันกับโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน กับ G Suite ด้วย Design Thinking หลักสูตร Google Transformation Lab” ปรับกระบวนการทำงานองค์กรเพื่อลดความซ้ำซ้อน ล่าช้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยใช้กระบวนการของ Google Transformation Labs ในการกำหนดกระบวนการทำงานที่เป็น Critical ขององค์กรที่ต้องเร่งแก้ไขก่อนแบบง่ายๆ ด้วยเครื่องมือของ G Suite ในการอบรมนี้จะเป็นการอบรมแบบ Hands-On ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ตามขั้นตอนของ Creative Thinking ของ D-School แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ที่Google ได้นำขั้นตอนของ Design Thinking  และ G Suite มาใช้ในการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างนวัตกรรมองค์กร และออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ในการอบรมนี้ผู้เข้าอบรมจะได้มีโอกาสสร้าง Prototype ของเครื่องมือการทำงานจริงโดย G Suite อีกด้วย คอร์สนี้เหมาะสำหรับ: องค์กรที่ใช้งาน G Suite สำหรับองค์กร หรือผู้ใช้ Google Apps Free Version ในระดับเบื้องต้นที่มีความต้องการจะประยุกต์ใช้งานเครื่องมือของ Google เพื่อแก้ปัญหาการทำงานหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน องค์กรหรือผู้ใช้งานที่ใช้ G Suite แล้วอยากนำมาประยุกต์ใช้งานได้มากขึ้น Workplace Transformation by G Suite วันที่: 25 กรกฎาคม 2562เวลา: 08.30 – 16:30น.สถานที่: KX Knowledge Exchange(BTS วงเวียนใหญ่) ชั้น 11 ห้อง 11.3ค่าธรรมเนียม: 3,990 บาท/ ท่าน คนที่ 2 ขึ้นไป 2,000 บาท*ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % Closed 02-675-9371...

Continue reading

G Suite: Your digital Transformation Partner ครั้งที่ 2

“ G Suite: Your digital Transformation Partner ครั้งที่ 2 ” Demeter ICT ได้จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ “G Suite: Your digital Transformation Partner ครั้งที่ 2” จะจัดขึ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ Google Thailand อาคาร Park Venture Ecoplex โดยได้รับเกียรติจากบุคลากรของ Google คือ คุณนันทวัฒน์ เอี่ยมเจริญ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคลาวด์และดำรงตำแหน่ง Partner Consultant มาร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับ G Suite Business เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านมองเห็นภาพการทำงานในแบบยุคดิจิทัลได้อย่างชัดเจน มีการทำ Demo เพื่อช่วยหาแนวทางในการทำงานรูปแบบใหม่ ซึ่งจะลดปัญหาเดิมๆ ของการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น สุดท้ายนี้บริษัทดีมีเตอร์ ไอซีที หวังว่าผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านจะได้รับความรู้และไอเดียใหม่ๆในการทำงาน เพื่อปรับตัวให้ทันกับยุคสมัย   Agenda 13:00 – 13:30 Registration ลงทะเบียน 13:30 – 13:50 G Suite Trends and features Update เทรนด์ของเครื่องมือทางธุรกิจกับกูเกิ้ล 13:50 – 14:20 Are you aware that your data is not secured? Team Drives and Google Vault (eDiscovery and Email Archiving) ช่องโหว่การสูญหายของข้อมูลองค์กรที่ผู้บริหารมักจะคาดไม่ถึง 14:20 – 14:50 How our life will be...

Continue reading

G Suite: Your digital Transformation Partner

“ G Suite: Your digital Transformation Partner ” Demeter ICT ได้จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ “ G Suite: Your digital Transformation Partner ” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019 ณ สำนักงาน Google ที่อาคาร Park Venture Ecoplex โดยได้รับเกียรติจากบุคลากรของ Google คือ คุณนันทวัฒน์ เอี่ยมเจริญ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคลาวด์และดำรงตำแหน่ง Partner Consultant มาร่วมแชร์ความรู้ ว่าทำไมต้อง G Suite เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านมองเห็นภาพการทำงานในแบบยุคดิจิทัลได้อย่างชัดเจน มากกว่านั้นทางบริษัทดีมีเตอร์ ไอซีที ได้รวบร่วมผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Cloud Computing และ G Suite มาดำเนินการทำ Workshop เพื่อช่วยหาแนวทางในการทำงานรูปแบบใหม่ ซึ่งจะลดปัญหาแบบเดิมๆของการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น สุดท้ายนี้บริษัทดีมีเตอร์ ไอซีที หวังว่าผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านจะได้รับความรู้และไอเดียใหม่ๆในการทำงาน เพื่อปรับตัวให้ทันกับยุคสมัย   Agenda 13:00pm – 13:30pm Registration 13:30pm – 14:00pm G Suite: Your Smart Partner 14:00pm – 14:20pm G Suite Trends and features Update 14:20pm – 14:30pm Coffee break 14:30pm – 16:00pm Workshop 16:00pm – 16:30pm Customer Experiences sharing รายละเอียดเพิ่มเติม วัน:...

Continue reading