แพ็กเกจและราคา

เปรียบเทียบแพ็กเกจราคา Google Workspace (เดิมชื่อ G Suite) เริ่มต้นเพียง 113.50 บาท ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน

เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับการใช้งานให้ธุรกิจของคุณ

ทุกแพ็กเกจประกอบด้วย

Gmail

Drive

Meet

Calendar

Chat

Jamboard

Docs

Sheets

Slides

Keep

Sites

Forms

AppSheet

Gmail

Drive

Meet

Calendar

Chat

Jamboard

Docs

Sheets

Slides

Keep

Sites

Forms

AppSheet

(ต่อผู้ใช้ / เดือน)

Business Starter

113.50 THB*

227 THB

Business Standard

272.40 THB*

454 THB

Business Plus

681 THB

Enterprise

ติดต่อฝ่ายขาย

แอปพลิเคชันเพื่อการทำงานร่วมกัน

Gmail อีเมลธุรกิจในนามองค์กร เช่น you@yourcompany.com

ป้องกันอีเมลโดนบล็อค ตกสแปม และ Phishing มากกว่า 99.9%

Meet การประชุมออนไลน์ผ่านวิดีโอ เสียง และข้อความสูงสุด

ไวท์บอร์ดดิจิทัล

Record meeting บันทึกการประชุมออนไลน์ลง Google Drive

100 คน

150 คน

500 คน

500 คน

Drive พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์สูงสุด

Shared Drive พื้นที่เก็บข้อมูลกลางขององค์กร

30 GB

2 TB

5 TB

5 TB (สามารถขอเพิ่มได้)**

Chat รับ-ส่งข้อความแบบบุคคลและกลุ่ม

Calendar ปฏิทินออนไลน์ที่แชร์กันได้

Docs สร้างเอกสารรูปแบบข้อความ

Sheets สร้างเอกสารรูปแบบสเปรดชีต

Slides สร้างงานนำเสนอรูปแบบสไลด์

Keep บันทึกออนไลน์ที่แชร์กันได้

Sites สร้างเว็บไซต์ได้เองโดยง่าย ไม่ต้องเขียนโปรแกรม

Forms สร้างแบบฟอร์ม สอบถาม สำรวจ ที่กำหนดได้เอง

AppSheet สร้างแอปพลิเคชันได้เองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด

Currents ชุมชนออนไลน์ เชื่อมต่อพนักงานเข้าไว้ด้วยกัน

Cloud Search การค้นหาข้อมูลแบบอัจฉริยะ

การจัดการและความปลอดภัย

Admin การดูแลระบบและควบคุมความปลอดภัย

รองรับความปลอดภัยแบบ 2 Step Verification

Security Center

DLP ป้องกันข้อมูลสูญหายและข้อมูลรั่วไหล

Endpoint Management

Vault ห้องนิรภัย เก็บ รักษา และค้นหาข้อมูล

Business Starter

฿227
฿ 113.50* เริ่มต้น (ต่อผู้ใช้ / เดือน)
 • Gmail อีเมลธุรกิจในนามองค์กร เช่น you@yourcompany.com
 • Meet การประชุมออนไลน์ผ่านวิดีโอ เสียง และข้อความสูงสุด 100 คน
 • Drive พื้นที่จัดเก็บอีเมลและไฟล์ข้อมูลบนคลาวด์ 30 GB
 • Chat รับ-ส่งข้อความแบบบุคคลและกลุ่ม
 • Calendar ปฏิทินออนไลน์ที่แชร์กันได้
 • เอกสารออนไลน์ Docs, Sheets, Slides, Forms
 • Keep บันทึกออนไลน์ที่แชร์กันได้
 • Sites สร้างเว็บไซต์ได้เองโดยง่าย ไม่ต้องเขียนโปรแกรม
 • AppSheet สร้างแอปพลิเคชันได้เองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
 • Currents ชุมชนออนไลน์ เชื่อมต่อพนักงานเข้าไว้ด้วยกัน
 • Admin การดูแลระบบและควบคุมความปลอดภัย
 • Endpoint Management จัดการและควบคุมความปลอดภัยของอุปกรณ์เคลื่อนที่

Business Standard

฿454
฿ 272.40* เริ่มต้น (ต่อผู้ใช้ / เดือน)
 • Gmail อีเมลธุรกิจในนามองค์กร เช่น you@yourcompany.com
 • Meet การประชุมออนไลน์ผ่านวิดีโอ เสียง และข้อความสูงสุด 150 คน
 • Drive พื้นที่จัดเก็บอีเมลและไฟล์ข้อมูลบนคลาวด์ 2 TB
 • Shared Drive พื้นที่เก็บข้อมูลกลางขององค์กร
 • Chat รับ-ส่งข้อความแบบบุคคลและกลุ่ม
 • Calendar ปฏิทินออนไลน์ที่แชร์กันได้
 • เอกสารออนไลน์ Docs, Sheets, Slides, Forms
 • Keep บันทึกออนไลน์ที่แชร์กันได้
 • Sites สร้างเว็บไซต์ได้เองโดยง่าย ไม่ต้องเขียนโปรแกรม
 • AppSheet สร้างแอปพลิเคชันได้เองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
 • Currents ชุมชนออนไลน์ เชื่อมต่อพนักงานเข้าไว้ด้วยกัน
 • Cloud Search การค้นหาข้อมูลทั้งหมดใน Google Workspace แบบอัจฉริยะ
 • Admin การดูแลระบบและควบคุมความปลอดภัย
 • Endpoint Management จัดการและควบคุมความปลอดภัยของอุปกรณ์เคลื่อนที่
Recommended

Business Plus

฿ 681 (ต่อผู้ใช้ / เดือน)
 • Gmail อีเมลธุรกิจในนามองค์กร เช่น you@yourcompany.com
 • Meet การประชุมออนไลน์ผ่านวิดีโอ เสียง และข้อความสูงสุด 500 คน
 • Drive พื้นที่จัดเก็บอีเมลและไฟล์ข้อมูลบนคลาวด์ 5 TB
 • Shared Drive พื้นที่เก็บข้อมูลกลางขององค์กร
 • Chat รับ-ส่งข้อความแบบบุคคลและกลุ่ม
 • Calendar ปฏิทินออนไลน์ที่แชร์กันได้
 • เอกสารออนไลน์ Docs, Sheets, Slides, Forms
 • Keep บันทึกออนไลน์ที่แชร์กันได้
 • Sites สร้างเว็บไซต์ได้เองโดยง่าย ไม่ต้องเขียนโปรแกรม
 • AppSheet สร้างแอปพลิเคชันได้เองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
 • Currents ชุมชนออนไลน์ เชื่อมต่อพนักงานเข้าไว้ด้วยกัน
 • Cloud Search การค้นหาข้อมูลทั้งหมดใน Google Workspace แบบอัจฉริยะ
 • Admin การดูแลระบบและควบคุมความปลอดภัย
 • Endpoint Management จัดการและควบคุมความปลอดภัยของอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • Vault ห้องนิรภัย เก็บ รักษา และค้นหาข้อมูล
 •  

Enterprise

ติดต่อฝ่ายขาย
 • Gmail อีเมลธุรกิจในนามองค์กร เช่น you@yourcompany.com
 • Meet การประชุมออนไลน์ผ่านวิดีโอ เสียง และข้อความสูงสุด 500 คน
 • Drive พื้นที่จัดเก็บอีเมลและไฟล์ข้อมูลบนคลาวด์ 5 TB (สามารถขอเพิ่มได้)*
 • Shared Drive พื้นที่เก็บข้อมูลกลางขององค์กร
 • Chat รับ-ส่งข้อความแบบบุคคลและกลุ่ม
 • Calendar ปฏิทินออนไลน์ที่แชร์กันได้
 • เอกสารออนไลน์ Docs, Sheets, Slides, Forms
 • Keep บันทึกออนไลน์ที่แชร์กันได้
 • Sites สร้างเว็บไซต์ได้เองโดยง่าย ไม่ต้องเขียนโปรแกรม
 • AppSheet สร้างแอปพลิเคชันได้เองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
 • Currents ชุมชนออนไลน์ เชื่อมต่อพนักงานเข้าไว้ด้วยกัน
 • Cloud Search การค้นหาข้อมูลทั้งหมดใน Google Workspace แบบอัจฉริยะ
 • Admin การดูแลระบบและควบคุมความปลอดภัย
 • Endpoint Management จัดการและควบคุมความปลอดภัยของอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • Vault ห้องนิรภัย เก็บ รักษา และค้นหาข้อมูล
 •  

หมายเหตุ:
• ราคาสำหรับการทำสัญญาแบบรายปีเท่านั้นในทุกแพ็กเกจ
• *โปรโมชันส่วนลดสำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้น และลดเฉพาะผู้ใช้งาน 20 คนแรกเป็นระยะเวลา 12 เดือน หลังจากนั้นผู้ใช้งานทุกคนจะถูกปรับเป็นราคามาตรฐานตามเดิม
• **แพ็กเกจ Enterprise 5 Users ขึ้นไป สามารถขอพื้นที่เพิ่มได้โดยเงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดและดุลยพินิจของ Google

 • โดเมน
  ลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีเว็บไซต์ แต่จะต้องมีโดเมนบริษัท หากยังไม่มีสามารถจดโดเมนกับเราได้ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ในกรณีที่จดโดเมนมาแล้วจากที่อื่นก็สามารถทำได้ เจ้าหน้าที่จะขอข้อมูลจัดการ DNS เพื่อชี้ค่ามาที่เรา
 • จำนวน user ที่ต้องการใช้งาน
  Google Workspace จะคิดราคาเป็นรายปีตามจำนวนผู้ใช้งาน ในส่วนของอีเมลซึ่งเป็นการสมัครใช้งานใหม่ เพียงแจ้งที่อยู่อีเมลสำหรับ Admin และ User อื่น ๆ ที่ต้องการใช้งานทั้งหมด สามารถเริ่มต้นใช้งานได้ที่ 1 User รวมทั้งระบุวันที่ที่ต้องการขึ้นระบบพร้อมใช้งาน
 • ข้อมูลที่ติดต่อได้
  แจ้งชื่อ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าที่ติดต่อได้สะดวก เพื่อให้ฝ่ายขายออกใบเสนอราคา หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลอื่น ๆ
  แจ้งข้อมูลอื่น ๆ ให้เจ้าหน้าที่ทราบกรณีที่ลูกค้ามีระบบเดิมที่ใช้อยู่ หรือมีพาร์ทเนอร์เดิมที่ใช้บริการอยู่แล้ว เพื่อความสะดวกในการโอนย้ายข้อมูลจากระบบเดิม (Migration) รวมไปถึงแจ้งบริการเสริมต่าง ๆ ที่ต้องการ เช่น คอร์สอบรมการใช้งาน Google Workspace ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เป็นต้น

เมื่อลูกค้าเตรียมข้อมูลในข้อ 1. ครบถ้วนแล้ว สามารถติดต่อกับฝ่ายขายตามช่องทางที่ลูกค้าสะดวกดังนี้

 • Tel.: 02 030 0066
 • Email: sales@dmit.co.th
 • LINE: @dmit

เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้รับข้อมูลจะทำการออกใบเสนอราคาตามข้อมูลที่ได้รับ แล้วตอบกลับไปทางอีเมลของลูกค้าที่ได้แจ้งไว้ หลังจากนั้นให้ลูกค้าพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในใบเสนอราคาก่อนยืนยันคำสั่งซื้อ

หลังจากลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายขายจะประสานงานไปยังฝ่ายซัพพอร์ตเพื่อทำการติดตั้งระบบตามวันที่ที่ลูกค้าระบุไว้ในสัญญาการซื้อขาย และจะส่งค่า txt record และ mx record กลับไปให้ลูกค้าตามช่องทางการติดต่อกลับตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการซื้อเพิ่มแต่สัญญายังไม่หมดอายุ สามารถทำได้โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าต้องการซื้อเพิ่มจำนวนกี่ user และจะเริ่มใช้งานวันที่เท่าไหร่ โดยจะคิดราคาจากวันนั้น ๆ จนถึงวันหมดอายุตามสัญญาเดิม (เนื่องจากเป็นสัญญารายปี ราคาที่ซื้อเพิ่มจะไม่เต็มปี เป็นราคาตามระยะเวลาที่เหลืออยู่จนถึงวันหมดสัญญา)

เริ่มต้นใช้งาน Google Workspace สำหรับธุรกิจได้แล้ววันนี้!

Demeter ICT - พันธมิตรระดับ Google Premier Partner

ตัวแทนจำหน่าย Google Workspace ในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิกอย่างเป็นทางการ