บริหารทีมและสร้างรายได้ในแพลตฟอร์มเดียว

บรรลุ Goal ของบริษัทด้วย Asana ระบบช่วยจัดระเบียบงานที่ทำให้ทีมและฝ่ายงานต่าง ๆ ในองค์กรของคุณทำงานง่ายขึ้น

บริหารทีมและสร้างรายได้ในแพลตฟอร์มเดียว

บรรลุ Goal ของบริษัทด้วย Asana ระบบช่วยจัดระเบียบงานที่ทำให้ทีมและฝ่ายงานต่าง ๆ ในองค์กรของคุณทำงานง่ายขึ้น

บริหารทีมและสร้างรายได้ในแพลตฟอร์มเดียว

บรรลุ Goal ของบริษัทด้วย Asana ระบบช่วยจัดระเบียบงานที่ทำให้ทีมและฝ่ายงานต่าง ๆ ในองค์กรของคุณทำงานง่ายขึ้น

Project Management

จัดการงานอย่างเป็นระเบียบและเชื่อมต่อถึงกันอยู่เสมอ

พื้นที่ตรงกลางสำหรับทำงานร่วมกัน เลือกมุมมองหน้าต่างที่คุณชื่นชอบและทำงานร่วมกันไม่ว่าทีมของคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

Project Management

จัดการงานอย่างเป็นระเบียบและเชื่อมต่อถึงกันอยู่เสมอ

พื้นที่ตรงกลางสำหรับทำงานร่วมกัน เลือกมุมมองหน้าต่างที่คุณชื่นชอบและทำงานร่วมกันไม่ว่าทีมของคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

Project Management

จัดการงานอย่างเป็นระเบียบและเชื่อมต่อถึงกันอยู่เสมอ

พื้นที่ตรงกลางสำหรับทำงานร่วมกัน เลือกมุมมองหน้าต่างที่คุณชื่นชอบและทำงานร่วมกันไม่ว่าทีมของคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

List view

จัดระเบียบและมอบหมายงาน ด้วย List view ทีมของคุณจะรู้ได้ทันทีว่าต้องทำอะไร งานไหนสำคัญกว่าและมีกำหนดส่งงานเมื่อใด

Timeline

ผังการทำงานตามช่วงเวลาต่าง ๆ ที่เข้าใจได้ง่าย บริหารงานอย่างอิสระตามที่คุณต้องการ หรือสร้างแผนงานสำหรับทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตรงกัน

Boards

ให้ทีมของคุณโฟกัสงานที่รับผิดชอบมากขึ้น ระบุงานแต่ละขั้นเพื่อจัดระเบียบความสำคัญและหาว่าตรงไหนที่กำลังมีปัญหา

List view

จัดระเบียบและมอบหมายงาน ด้วย List view ทีมของคุณจะรู้ได้ทันทีว่าต้องทำอะไร งานไหนสำคัญกว่าและมีกำหนดส่งงานเมื่อใด

Timeline

ผังการทำงานตามช่วงเวลาต่าง ๆ ที่เข้าใจได้ง่าย บริหารงานอย่างอิสระตามที่คุณต้องการ หรือสร้างแผนงานสำหรับทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตรงกัน

Boards

ให้ทีมของคุณโฟกัสงานที่รับผิดชอบมากขึ้น ระบุงานแต่ละขั้นเพื่อจัดระเบียบความสำคัญและหาว่าตรงไหนที่กำลังมีปัญหา

List view

จัดระเบียบและมอบหมายงาน ด้วย List view ทีมของคุณจะรู้ได้ทันทีว่าต้องทำอะไร งานไหนสำคัญกว่าและมีกำหนดส่งงานเมื่อใด

Timeline

ผังการทำงานตามช่วงเวลาต่าง ๆ ที่เข้าใจได้ง่าย บริหารงานอย่างอิสระตามที่คุณต้องการ หรือสร้างแผนงานสำหรับทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตรงกัน

Boards

ให้ทีมของคุณโฟกัสงานที่รับผิดชอบมากขึ้น ระบุงานแต่ละขั้นเพื่อจัดระเบียบความสำคัญและหาว่าตรงไหนที่กำลังมีปัญหา

Process Management

บริหารงานประจำอัตโนมัติ

ปล่อยเรื่องซ้ำซากเป็นหน้าที่ของเรา เพื่อที่คุณจะทำงานของคุณได้อย่างดีที่สุด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมของคุณเข้าใจเนื้อหางานทั้งหมดตั้งแต่แรกเริ่ม แบ่งปันเป้าหมาย ทรัพยากรที่สำคัญ และอื่น ๆ เพื่อกำหนดลำดับขั้นของงานและทำให้ทีมทำงานเป็นระเบียบมากขึ้น

กำหนดข้อควรปฏิบัติให้ระบบสำหรับจัดการงานทั่วไปอัตโนมัติ และลดข้อผิดพลาด เช่น มอบหมายงาน กำหนดวันส่งงาน และอื่น ๆ

ตั้งค่าแบบฟอร์มเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้อื่นส่งคำขออนุมัติงานได้ง่ายขึ้น แจ้งรายละเอียดงานต่าง ๆ และจัดการทั้งหมดในที่เดียว

เลือก Template ที่มีมากกว่า 50+ รูปแบบ ปรับแต่งให้เข้ากับการทำงานของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีใครพลาดขั้นตอนไหนและทำให้ทีมของคุณดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

ขจัดปัญหาคอขวดที่ถ่วงให้งานช้าลง ทำเครื่องหมายงานที่ต้องการขอคำอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรู้ และสามารถดำเนินงานขั้นต่อไปได้

Process Management

บริหารงานประจำอัตโนมัติ

ปล่อยเรื่องซ้ำซากเป็นหน้าที่ของเรา เพื่อที่คุณจะทำงานของคุณได้อย่างดีที่สุด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมของคุณเข้าใจเนื้อหางานทั้งหมดตั้งแต่แรกเริ่ม แบ่งปันเป้าหมาย ทรัพยากรที่สำคัญ และอื่น ๆ เพื่อกำหนดลำดับขั้นของงานและทำให้ทีมทำงานเป็นระเบียบมากขึ้น

กำหนดข้อควรปฏิบัติให้ระบบสำหรับจัดการงานทั่วไปอัตโนมัติ และลดข้อผิดพลาด เช่น มอบหมายงาน กำหนดวันส่งงาน และอื่น ๆ

ตั้งค่าแบบฟอร์มเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้อื่นส่งคำขออนุมัติงานได้ง่ายขึ้น แจ้งรายละเอียดงานต่าง ๆ และจัดการทั้งหมดในที่เดียว

เลือก Template ที่มีมากกว่า 50+ รูปแบบ ปรับแต่งให้เข้ากับการทำงานของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีใครพลาดขั้นตอนไหนและทำให้ทีมของคุณดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

ขจัดปัญหาคอขวดที่ถ่วงให้งานช้าลง ทำเครื่องหมายงานที่ต้องการขอคำอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรู้ และสามารถดำเนินงานขั้นต่อไปได้

Process Management

บริหารงานประจำอัตโนมัติ

ปล่อยเรื่องซ้ำซากเป็นหน้าที่ของเรา เพื่อที่คุณจะทำงานของคุณได้อย่างดีที่สุด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมของคุณเข้าใจเนื้อหางานทั้งหมดตั้งแต่แรกเริ่ม แบ่งปันเป้าหมาย ทรัพยากรที่สำคัญ และอื่น ๆ เพื่อกำหนดลำดับขั้นของงานและทำให้ทีมทำงานเป็นระเบียบมากขึ้น

กำหนดข้อควรปฏิบัติให้ระบบสำหรับจัดการงานทั่วไปอัตโนมัติ และลดข้อผิดพลาด เช่น มอบหมายงาน กำหนดวันส่งงาน และอื่น ๆ

ตั้งค่าแบบฟอร์มเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้อื่นส่งคำขออนุมัติงานได้ง่ายขึ้น แจ้งรายละเอียดงานต่าง ๆ และจัดการทั้งหมดในที่เดียว

เลือก Template ที่มีมากกว่า 50+ รูปแบบ ปรับแต่งให้เข้ากับการทำงานของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีใครพลาดขั้นตอนไหนและทำให้ทีมของคุณดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

ขจัดปัญหาคอขวดที่ถ่วงให้งานช้าลง ทำเครื่องหมายงานที่ต้องการขอคำอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรู้ และสามารถดำเนินงานขั้นต่อไปได้

INTEGRATIONS

แพลตฟอร์มเดียวสำหรับจัดการทุกงาน

เชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่นที่มีให้เลือกมากกว่า 200+ รายการ รวมทุกสิ่งที่ทีมของคุณต้องการในการสื่อสาร ทำงานร่วมกัน และประสานงานทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ

INTEGRATIONS

แพลตฟอร์มเดียวสำหรับจัดการทุกงาน

เชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่นที่มีให้เลือกมากกว่า 200+ รายการ รวมทุกสิ่งที่ทีมของคุณต้องการในการสื่อสาร ทำงานร่วมกัน และประสานงานทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ

REPORTING

เห็นภาพรวมทั้งหมด

ติดตามความคืบหน้าและปริมาณงานของทีม คุณสามารถเลือกแผนภูมิแบบเรียลไทม์เพื่อดูสถานะงาน พิจารณาจุดที่มีปัญหา และทำให้งานเข้าที่เข้าทางมากขึ้น

REPORTING

เห็นภาพรวมทั้งหมด

ติดตามความคืบหน้าและปริมาณงานของทีม คุณสามารถเลือกแผนภูมิแบบเรียลไทม์เพื่อดูสถานะงาน พิจารณาจุดที่มีปัญหา และทำให้งานเข้าที่เข้าทางมากขึ้น

เสียงจากลูกค้า

เข้าร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรกว่า 130,000 แห่งที่วางใจใช้ Asana

เริ่มต้นใช้งานในไม่กี่ขั้นตอน

Demeter ICT - พาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการ Asana ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Asana จากบทความ เดโม หรือติดต่อ Specialist ของเราเพื่อรับคำปรึกษาได้ทุกเมื่อ

เริ่มต้นใช้งานในไม่กี่ขั้นตอน

Demeter ICT - พาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการ Asana ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Asana จากบทความ เดโม หรือติดต่อ Specialist ของเราเพื่อรับคำปรึกษาได้ทุกเมื่อ