Asana คืออะไร? รู้จัก Asana ซอฟต์แวร์ด้านการทำ Project Management ที่ดีที่สุด

เลือกอ่านหัวข้อที่คุณต้องการได้เลย!

Asana คืออะไร?

Asana คือ ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการโปรเจกต์ (Project Management Software) ที่สร้างขึ้นเพื่อให้บุคคล ทีม แผนก หรือองค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น การจัดระเบียบทีมหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การติดตามการทำงาน โปรเจกต์ และเป้าหมายให้สำเร็จตามแผนที่วางไว้

ทั้งนี้ Asana ยังเป็นแพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นสูงเหมาะกับการทำงานในปัจจุบัน ทั้งการตั้งค่ามุมมองของหน้าจอการทำงานให้เหมาะสมกับตัวเองได้ การเชื่อมต่อเข้ากับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่องค์กรใช้งานอยู่ การสร้างรีพอร์ทเพื่อให้เห็นภาพรวมของโปรเจกต์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานและทีมที่ตรงจุด รวมถึงการใช้งานบนมือถือที่เป็นแอปพลิเคชันและรองรับทั้ง iOS และ Android สามารถติดตามโปรเจกต์ได้แม้กระทั่งตอนเดินทาง

ฟีเจอร์ของ Asana มีอะไรบ้าง?

 1. จัดระเบียบงาน (Organize work) : สร้าง Tasks งานหรือโปรเจกต์ พร้อมกระจายงานที่สามารถจัดการได้และมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมที่เกี่ยวข้อง
 2. ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Collaborate effectively) : สามารถสื่อสารกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แชร์ไฟล์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าของงาน ภายใน Asana ได้ทั้งหมด
 3. ติดตามความคืบหน้า (Track progress) : ติดตามดูสถานะของงานและโปรเจกต์ทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
 4. กำหนดเวลาของโปรเจกต์ (Project deadlines) : กำหนดเวลาสำหรับงานและโปรเจกต์ และมีการส่งแจ้งเตือนเมื่อเวลานั้นใกล้เข้ามา
 5. จัดลำดับความสำคัญของงาน (Prioritize work) : ใช้ฟีเจอร์ที่ช่วยจัดลำดับความสำคัญและวันครบกำหนดเพื่อให้แน่ใจว่างานไหนสำคัญที่สุดและต้องทำให้เสร็จก่อน
 6. กำหนดเป้าหมาย (Set goals) : ติดตามความคืบหน้าของงาน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายหลักของบริษัท และดูว่างานแต่ละอย่างมีส่วนช่วยให้ภาพรวมของบริษัทโตขึ้นได้อย่างไร
 7. การเชื่อมต่ออย่างอิสระ (Integrations) : เชื่อมต่อ Asana กับเครื่องมือและแพลตฟอร์มที่คุณใช้อยู่แล้ว เช่น Slack, Google Drive, Dropbox และอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย

ประโยชน์ของการใช้ Asana คืออะไร?

1.ช่วยจัดระเบียบและเพิ่มความชัดเจนให้กับองค์กร

(Improved organization and clarity)

 • ศูนย์กลางของข้อมูล: ช่วยกำจัดข้อมูลที่กระจัดกระจายทั้งในอีเมล สเปรดชีต และช่องทางแชทต่าง ๆ นำทุกสิ่งมาไว้ในที่เดียว Asana เหมือนตู้เอกสารกลาง ช่วยให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
 • โครงสร้างโปรเจกต์ที่ชัดเจน: แบ่งโปรเจกต์ที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อย ๆ ที่สามารถจัดการได้ง่ายขึ้น โดยจัดทำแผนงานและแบ่งหน้าที่ให้สำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
 • การมองเห็นเป้าหมายที่ชัดเจน: ตั้งเป้าหมายทั้งระดับบริษัทและแต่ละบุคคล ทำให้ทุกคนทราบว่ากำลังทำงานไปสู่จุดไหน และงานของตัวเองมีส่วนช่วยส่งเสริมเป้าหมายใหญ่ ๆ ของบริษัทได้อย่างไร

2.เสริมสร้างการทำงานร่วมกันและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

(Boosted Collaboration and Communication)

 • การสื่อสารที่ตรงเป้าหมาย: พูดคุยกันได้เลยภายในโปรเจกต์ที่สร้างขึ้น ไม่ต้องส่งอีเมลไปมาอีกต่อไป พร้อมทั้งแชร์ไฟล์ รู้ถึงข้อมูลและแสดงความคิดเห็นของงานได้ทันทีบน Asana
 • ลดการพึ่งพาอีเมล: ลดการใช้อีเมลเพื่อสื่อสารโดยไม่จำเป็น ไม่ต้องไล่ตามอีเมลเป็นร้อยๆ อีกต่อไป Asana ช่วยให้การสื่อสารเกี่ยวกับโปรเจกต์อยู่แค่ที่เดียว
 • สร้างความโปร่งใส ไร้รอยรั่ว: เห็นความคืบหน้างานของทุกคนแบบเรียลไทม์ สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น

3.ยกระดับประสิทธิภาพและผลผลิตในการทำงาน

(Enhanced Efficiency and Productivity)

 • โฟกัสที่เป้าหมาย: จัดลำดับความสำคัญของงาน ช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปทำงานที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับแรกก่อน เพื่อช่วยประหยัดเวลาและไม่เสียทิศทาง
 • ลดเวลาที่สูญเปล่า: ลดงานยุ่งยากซ้ำซ้อนด้วยระบบงานที่ลื่นไหลและอัตโนมัติ ช่วยให้การทำงานมีความคล่องตัวและช่วยลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล
 • การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจริง: เครื่องมือการรายงานให้ข้อมูลเชิงลึกที่แสดงถึงประสิทธิภาพของทีม บอกจุดแข็ง จุดอ่อนและปัญหาคอขวด ช่วยให้ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

ลดเวลาการทำโปรเจกต์ได้ถึง

50 %

ลดข้อผิดพลาดของโปรเจกต์ให้เหลือน้อยที่สุดถึง

90 %

เพิ่มประสิทธิภาพของทีม

1.45 เท่า

ลดจำนวนอีเมลและการประชุมลง

65 %

แพลตฟอร์ม Asana เหมาะกับธุรกิจแบบใด?

ถ้าพูดตามความจริงแล้ว Asana เหมาะกับธุรกิจทุกขนาดและหลายอุตสาหกรรมที่มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเราจะยกตัวอย่างบางส่วนโดยการแบ่งตามขนาดธุรกิจและอุตสาหกรรมให้ทุกท่านได้พอเห็นภาพกันดังนี้

ยกตัวอย่างแบ่งตามขนาดธุรกิจ (Business Size)

 • ธุรกิจขนาดเล็ก (SMB) สามาถใช้งาน Asana แพลนเริ่มต้น ซึ่งเหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการเริ่มใช้งานแพลตฟอร์มที่ช่วยการกระจายงาน จัดการตารางงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน
 • ธุรกิจที่กำลังเติบโต (Mid-Market) เหมาะกับแพลนที่มีฟีเจอร์สูงยิ่งขึ้น ช่วยให้ธุรกิจที่กำลังเติบโตสามารถปรับแต่ง Asana ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะได้
 • ธุรกิจขนาดใหญ่ (Enterprise) Asana แพลนระดับ Enterprise ที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดใหญ่สามารถจัดการโปรเจกต์ที่ซับซ้อนและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด รวมถึงความปลอดภัยในระดับที่สูงที่สุดเพื่อรองรับมาตรฐานสากล
 •  

ยกตัวอย่างแบ่งตามอุตสาหกรรม (Business Industry)

 • การตลาดและโฆษณา (Marketing & Advertising Team) Asana ช่วยจัดการแคมเปญการตลาด กำหนดเป้าหมาย และติดตามผลลัพธ์
 • การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Team) Asana ช่วยจัดการการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทาง Agile
 • การออกแบบและสถาปัตยกรรม (Design & Architecture Team) Asana ช่วยจัดการการออกแบบและก่อสร้างโครงการต่างๆ
 • บริการลูกค้า (Customer Service Team) Asana ช่วยจัดการคำขอบริการลูกค้าและติดตามความคืบหน้า
 • ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Team) Asana ช่วยจัดการกระบวนการต่างๆ เช่น การสรรหาพนักงาน การฝึกอบรม และการพัฒนา
 •  

สนใจใช้งาน Asana ต้องทำอย่างไร?

ซอฟต์แวร์ Asana มีราคาและแพ็กเกจที่หลากหลาย คุณสามารถเลือกแพ็กเกจที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณโดยดูรายละเอียดได้ ที่นี่ หรือติดต่อ Demeter ICT ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ Asana ในไทยอย่างเป็นทางการ

ซึ่ง Demeter ICT เองก็มีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การออกแบบ ปรับใช้ระบบ ดูแลตลอดอายุการใช้งาน เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ Asana ได้สูงที่สุด พร้อมการพูดคุยสื่อสารที่เป็นภาษาไทยและสามารถช่วยออกใบกำกับภาษี เพื่อนำมาลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งสะดวกกว่าการซื้อ License กับ Asana โดยตรงอย่างแน่นอน

ซอฟต์แวร์บริหารทีม โปรเจค และประสานงานบนคลาวด์

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด - Your Business Transformation Partner

ผู้ให้บริการ Asana ในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิกอย่างเป็นทางการ

LINE : @dmit