Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Professional Services

บริการเสริมจาก Demeter ICT

บริการเสริม Google Workspace แบบครบวงจร โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Demeter ICT

เรามีอะไรบ้าง ?

คอร์สอบรม

คอร์สอบรมการใช้งาน Google Workspace เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันของบุคคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถเลือกให้ตรงกับความต้องการกับองค์กรได้ ไม่ว่าจะเป็นคอร์ส Onsite, Online หรือ คอร์สอบรมสำหรับ Admin ผู้ดูแลระบบ

คอร์สอบรมการใช้งาน Google Workspace ณ สถานที่หน่วยงานองค์กร เนื้อหาหลักสูตรมีให้เลือก หรือสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมขององค์กรของท่าน 

คอร์สอบรมแบบ Online เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ โดยเนื้อหาครบถ้วน และอัดแน่นเช่นเดียวกับการอบรมแบบ Onsite 

คอร์สอบรมการใช้งาน Google Workspace สำหรับผู้ดูแลระบบโดยเฉพาะ เรียนรู้การตั้งค่า การรักษาความปลอดภัยขององค์กรตั้งแต่ระดับเบื้องต้นไปจนถึงระดับสูง

คอร์สอบรมแบบ Online หลักสูตรใหม่ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือกับ PDPA และสามารถประยุกต์ใช้ Google Workspace มาช่วยสนับสนุนการทำงานให้สอดคล้องกับ PDPA และเข้าใจถึงแก่นอย่างรวดเร็ว

ส่งเสริมองค์กรยุคใหม่ด้วย Digital Transformation 

ก้าวไปกับเรา Demeter ICT

Project Deployment

วางแผน วิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรกับทาง Demeter ICT เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตอบสนองความต้องการและขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กรไปสู่ Digital Transformation

Project Deployment ทำอะไรบ้าง ?

Project Management

ช่วยให้ดำเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และตรงระยะเวลาที่กำหนด

Technical Management

ช่วยให้องค์กรสามารถแก้ปัญหาทางเทคนิค และสนับสนุนนโยบายการใช้งานขององค์กรอย่างเหมาะสม

ช่วยให้การสื่อสารแก่พนักงานให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและการใช้งานได้เป็นอย่างดี

ติดต่อฝ่ายขาย

Demeter ICT – พันธมิตรระดับ Google Premier Partner
ตัวแทนจำหน่าย Google Workspace ในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิกอย่างเป็นทางการ