เกี่ยวกับเรา

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด ประกอบธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีคลาวด์โซลูชั่นส์ โมบายแอปพลิเคชั่นสำเร็จรูป พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการตลาดดิจิตัล ภายใต้วิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านการให้บริการโซลูชั่นส์ด้านไอซีทีบนระบบคลาวด์สำหรับกลุ่มธุรกิจ SMEs ในกลุ่มประเทศ AEC โดยบริษัทได้เน้นสร้างบุคลากรที่ให้บริการลูกค้าด้วยทักษะความรู้ด้านไอซีทีที่ดี บนระบบ Infrastructure ด้านไอซีทีที่มีมาตรฐานระดับโลก และมีจิตใจการให้บริการที่เป็นเลิศ โดยปณิธานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทคือ เราจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจและองค์กรของประเทศไทย

บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ให้บริการคลาวด์โซลูชั่นส์ของกูเกิ้ล (G Suite) อย่างเป็นทางการ ซึ่งบริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด นับได้ว่าเป็นหนึ่งใน G Suite Reseller ของกูเกิ้ลรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการอื่นๆ เช่น ระบบ Zendesk, ระบบโมบายแอปพลิเคชั่นสำเร็จรูป, ระบบคลาวด์ของอีลีบาบา (Alibaba Cloud), ระบบเว็บโฮสต์ติ้ง, ระบบเก็บล็อกการใช้งานระบบ, การให้บริการการตลาดออนไลน์ทั้งในรูปแบบ Search Engine Marketing และการตลาดผ่านอีเมล, และการเขียนโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า เป็นต้น

ปัจจุบัน บริษัทได้ให้บริการลูกค้าองค์กรในประเทศไทยมากกว่า 2,000 ราย และมีแผนจะขยายธุรกิจไปยังประเทศสมาชิก AEC ในอนาคต ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการ บริษัทให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการให้บริการของทีมงาน และการคัดเลือกพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีที่ดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าผู้ใช้บริการมีความมั่นใจว่า บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนธุรกิจหรือองค์กรผู้ใช้บริการให้ก้าวหน้า และเติบโตอย่างมั่นคง

เกี่ยวกับผู้ก่อตั้งบริษัท

ดร. วรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์

มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในการทำงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารโครงการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรขนาดใหญ่ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารกรุงไทย, โครงการ GFMIS ฯลฯ การออกแบบและวิเคราะห์โครงการด้านการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ที่ปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้กับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นที่ปรึกษาด้าน Business Continuity Management เช่น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ฯลฯ อีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับผิดชอบงานด้านธุรกิจสาขา ธุรกิจรายย่อย ตะกาฟุล ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) นอกจากประสบการณ์ด้านธุรกิจแล้ว ดร. วรัญญู ยังเป็นอาจารย์พิเศษของวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเคยได้รับเชิญไปบรรยายต่างประเทศในหัวข้อ Islamic Finance และ Sukuk หรือตราสารพันธบัตรอิสาม

ดร. วรัญญู จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทสาขา Energy Utilization and Environment จาก University of Liverpool ประเทศอังกฤษ และปริญญาเอก สาขา Computational Mechanics จาก Imperial College London ประเทศอังกฤษ

คุณภัทรพล กีรติสิน

คุณภัทรพล มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเชี่ยวชาญด้าน G Suite (ระดับ Deployment Specialist) ด้าน Web Hosting การพัฒนาซอฟต์แวร์ และมีประสบการณ์ในการติดตั้งและพัฒนาระบบ Cloud Service ให้กับองค์กรขนาดใหญ่ในประเทศไทยมาหลายแห่ง นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์การทำงานกับบริษัทด้านไอทีชั้นนำในสหรัฐอเมริกา เคยทำงานในซิลิคอนวัลเล่ย์ ก่อนกลับมาประเทศไทยในการก่อตั้งธุรกิจ

คุณภัทรพล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทสาขา Finance จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ MS in Information Technology จาก Rochester Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา