ดีมีเตอร์ ไอซีที ยินดีให้คำปรึกษา

 

 

 

 

 

 

 

[wpcaptcha]

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด
43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 27 ห้อง 272 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ติดต่อ Support
โทร: 092-262-6390
อีเมล: support@dmit.co.th

ติดต่อ Billing (บัญชี)
โทร: 095-871-9047
อีเมล: billing@dmit.co.th

ติดต่อ Zendesk
โทร: 097-187-7302 (คุณเล็ก), 095-804-5482 (คุณยิ่ว)

ติดต่อ Gsuite
โทร: 095-896-5507 (คุณฟ้า), 097-008-6314 (คุณอีฟ), 091-003-6607 (คุณแอม)
อีเมล: sales@dmit.co.th

ติดต่อ Office
โทร: 02-675-9371

LINE: @dmit

เพิ่มเพื่อน