ดีมีเตอร์ ไอซีที ยินดีให้คำปรึกษา

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด
43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 7 ห้อง 074 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ติดต่อ สำนักงาน
02-030-0066

ติดต่อ Support
02-030-0066 (กด 1)
อีเมล: support@dmit.co.th

ติดต่อ Gsuite
095-896-5507 (คุณฟ้า)
097-008-6314 (คุณอีฟ)
091-003-6607 (คุณแอม)
อีเมล: sales@dmit.co.th

ติดต่อ Billing (บัญชี)
02-030-0066 (กด 2)
อีเมล: billing@dmit.co.th

ติดต่อ Zendesk
097-187-7302 (คุณเล็ก)
095-804-5482 (คุณยิ่ว)
092-262-0475 (คุณตอง)

LINE: @dmit

เพิ่มเพื่อน

 

 

 

 

 

 

 

[wpcaptcha]