Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Google Workspace Training Course

คอร์สอบรม Google Workspace

คอร์สอบรมการใช้งาน Google Workspace เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันของบุคคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

หลักสูตรระดับเริ่มต้น จนไปถึงการใช้งาน Google Workspace ขั้นสูง

คิด วิเคราะห์ และต่อยอดกระบวนการทำงาน

เพิ่มศักยภาพของพนักงานในองค์กร เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ

นำไปประยุกต์กับการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ประเภทคอร์สอบรม Google Workspace ที่ให้บริการ

สามารถจัดคอร์สเรียนได้เอง เลือกเรียนแอปพลิเคชันที่สนใจ หรือให้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราแนะนำและจัดคอร์สเรียนที่เหมาะสมให้ฟรี!

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Onsite Training Course

อบรมการใช้งาน Google Workspace ณ สถานที่หน่วยงานองค์กร เนื้อหาหลักสูตรมีให้เลือก หรือสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมขององค์กรของท่าน

Online Training Course

อบรมแบบ Online เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ โดยเนื้อหาครบถ้วน และอัดแน่นเช่นเดียวกับการอบรมแบบ Onsite

คลิกที่นี่เพื่อเลือกดูรายละเอียดประเภทคอร์สอบรมที่ท่านสนใจ

Beginner สำหรับผู้เริ่มต้น

Basic Training 

ในหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้วิธีการใช้งานขั้นพื้นฐานของ Google Workspace เหมาะสำหรับการเริ่มต้นใช้งานโดยจะเน้นการประยุกต์ การต่อยอดกับการใช้งานจริงขององค์กร  และเป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนการทำงาน เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น

ผู้ประกอบการ SME หรือพนักงานทั่วไป

• ฟังก์ชันพื้นฐานที่จําเป็นใน Gmail
• การแชร์ไฟล์ด้วย Google Drive
• ไม่พลาดทุกการนัดหมายด้วย Calendar
• ประสานงานที่รวดเร็วด้วย Google Meet
• ทำเอกสารออนไลน์ด้วย Docs
• ทําข้อมูลแบบรวดเร็วด้วย Sheets
• นําเสนองานแบบมืออาชีพด้วย Slides

รองรับผู้เรียนได้ 30 ท่าน
ระยะเวลาในการเรียน 6 ชั่วโมง

Beginner สำหรับผู้เริ่มต้น

Basic Training 

ในหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้วิธีการใช้งานขั้นพื้นฐานของ Google Workspace เหมาะสำหรับการเริ่มต้นใช้งานโดยจะเน้นการประยุกต์ การต่อยอดกับการใช้งานจริงขององค์กร  และเป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนการทำงาน เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะกับสำหรับ
ผู้ประกอบการ SME 
พนักงานทั่วไป

เนื้อหาของหลักสูตร
• ฟังก์ชันพื้นฐานที่จําเป็นใน Gmail
• การแชร์ไฟล์ด้วย Google Drive
• ไม่พลาดทุกการนัดหมายด้วย Calendar
• ประสานงานที่รวดเร็วด้วย Google Meet
• ทำเอกสารออนไลน์ด้วย Docs
• ทําข้อมูลแบบรวดเร็วด้วย Sheets
• นําเสนองานแบบมืออาชีพด้วย Slides

รองรับผู้เรียนได้ 30 ท่าน
ระยะเวลาในการเรียน 6 ชั่วโมง

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับสำหรับ
ผู้ประกอบการ SME 
พนักงานทั่วไป

เนื้อหาของหลักสูตร
ฟังก์ชันพื้นฐานที่จําเป็นใน Gmail
• การแชร์ไฟล์ด้วย Google Drive
• ไม่พลาดทุกการนัดหมายด้วย Calendar
• ประสานงานที่รวดเร็วด้วย Google Meet
• ทำเอกสารออนไลน์ด้วย Docs
• ทําข้อมูลแบบรวดเร็วด้วย Sheets
• นําเสนองานแบบมืออาชีพด้วย Slides

รองรับผู้เรียนได้ 30 ท่าน
ระยะเวลาในการเรียน 6 ชั่วโมง

 

Intermediate สำหรับผู้ใช้งานขั้นพื้นฐาน

Collaboration Training 

เป็นหลักสูตรที่ยกระดับการเรียนรู้และเทคนิคการใช้งานของ Google Workspace จากระดับพื้นฐาน โดยที่จะได้เรียนรู้การสื่อสารและการจัดการข้อมูลภายในองค์กร รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งทั้งหมดเป็นการใช้งานในรูปแบบออนไลน์ เพื่อง่ายต่อการนำไปสู่การวิเคราะห์และการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นักธุรกิจ, ผู้ประกอบการ
นักวิเคราะห์, ฝ่ายขาย, การตลาด
พนักงานบริษัทที่ทำข้อมูลด้านตัวเลข

• เทคนิคการสื่อสารแบบมืออาชีพด้วย  Gmail
• การจัดการไฟล์ขั้นสูงด้วย Google Drive
• เทคนิคการสื่อสารขั้นสูง Calendar
• ประสานงานที่ง่ายขึ้นด้วย Google Meet
• ทำเอกสารออนไลน์ด้วย AI ผ่าน Docs
• ทําข้อมูลแบบ Real Time ด้วย Sheets
• สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Forms
• นําเสนองานแบบมืออาชีพด้วย Slides

รองรับผู้เรียนได้ 30 ท่าน
ระยะเวลาในการเรียน 6 ชั่วโมง

Intermediate สำหรับผู้ใช้งานขั้นพื้นฐาน

Collaboration Training 

เป็นหลักสูตรที่ยกระดับการเรียนรู้และเทคนิคการใช้งานของ Google Workspace จากระดับพื้นฐาน โดยที่จะได้เรียนรู้การสื่อสารและการจัดการข้อมูลภายในองค์กร รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งทั้งหมดเป็นการใช้งานในรูปแบบออนไลน์ เพื่อง่ายต่อการนำไปสู่การวิเคราะห์และการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักสูตรนี้เหมาะกับสำหรับ
นักธุรกิจ, ผู้ประกอบการ
นักวิเคราะห์, ฝ่ายขาย, การตลาด
พนักงานบริษัทที่ทำข้อมูลด้านตัวเลข

เนื้อหาของหลักสูตร
• เทคนิคการสื่อสารแบบมืออาชีพด้วย  Gmail
• การจัดการไฟล์ขั้นสูงด้วย Google Drive
• เทคนิคการสื่อสารขั้นสูง Calendar
• ประสานงานที่ง่ายขึ้นด้วย Google Meet
• ทำเอกสารออนไลน์ด้วย AI ผ่าน Docs
• ทําข้อมูลแบบ Real Time ด้วย Sheets
• สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Forms
• นําเสนองานแบบมืออาชีพด้วย Slides

รองรับผู้เรียนได้ 30 ท่าน
ระยะเวลาในการเรียน 6 ชั่วโมง

Advanced สำหรับผู้ใช้งานขั้นสูง

Transformation Workshop

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการขับเคลื่อนธุรกิจด้วย Google Workspace  เพื่อใช้ในทำงานร่วมกันของพนักงาน เน้นการสร้างกระบวนการทำงานที่ผ่านการวิเคราะห์ระบบจากผู้เชี่ยวชาญให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยจะเน้นการสอนตั้งแต่การวางแผน การเลือกใช้เครื่องมือ รวมถึงวิธีการสร้างกระบวนการทำงาน นำไปสู่วิธีการต่อยอดในการทำงานปัจจุบัน เช่น เทคนิคการจัดเก็บข้อมูลลงบน Google Sheets และดึงข้อมูลไปจัดทำ Dashboard สรุปข้อมูลแบบ Real-Time หรือการสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายในแบบการลากวางเครื่องมือได้เลยทันที โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโปรแกรมแต่อย่างใด แน่นอนว่าจะได้ใช้ Google Workspace แบบเต็มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างแน่นอน

นักธุรกิจ, ผู้ประกอบการ
นักวิเคราะห์ระบบ
พนักงานต้องการเรียนรู้กับการทำ Transformation ขององค์กรระดับโลกอย่าง Google 

• Business Transformation
เข้าใจพื้นฐานในการทำ Transformation ขององค์กรให้เกิดขึ้น

• Inspire Business Transformation
แนวทางการทำ Transformation ในอุตสาหกรรมต่าง  ๆ 

• Discover Business Processes
วิเคราะห์กระบวนการทำงานเดิม เพื่อพัฒนาและต่อยอดและเทคนิคการเลือกเครื่องมือในการนำมาใช้

• Business Processes Prototype
สร้างกระบวนการทำงานที่ผ่านการวิเคราะห์ระบบจากผู้เชี่ยวชาญ ให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง

รองรับผู้เรียนได้ 20 ท่าน
ระยะเวลาในการเรียน 12 ชั่วโมง (2 วัน)

Advanced สำหรับผู้ใช้งานขั้นสูง

Transformation Workshop

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการขับเคลื่อนธุรกิจด้วย Google Workspace  เพื่อใช้ในทำงานร่วมกันของพนักงาน เน้นการสร้างกระบวนการทำงานที่ผ่านการวิเคราะห์ระบบจากผู้เชี่ยวชาญให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยจะเน้นการสอนตั้งแต่การวางแผน การเลือกใช้เครื่องมือ รวมถึงวิธีการสร้างกระบวนการทำงาน นำไปสู่วิธีการต่อยอดในการทำงานปัจจุบัน  แน่นอนว่าจะได้ใช้ Google Workspace  แบบเต็มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างแน่นอน

หลักสูตรนี้เหมาะกับสำหรับ
นักธุรกิจ, ผู้ประกอบการ
นักวิเคราะห์ระบบ
พนักงานต้องการเรียนรู้กับการทำ Transformation ขององค์กรระดับโลกอย่าง Google 

เนื้อหาของหลักสูตร
• Business Transformation
เข้าใจพื้นฐานในการทำ Transformation ขององค์กรให้เกิดขึ้น

• Inspire Business Transformation
แนวทางการทำ Transformation ในอุตสาหกรรมต่าง  ๆ 

• Discover Business Processes
วิเคราะห์กระบวนการทำงานเดิม เพื่อพัฒนาและต่อยอดและเทคนิคการเลือกเครื่องมือในการนำมาใช้

• Business Processes Prototype
สร้างกระบวนการทำงานที่ผ่านการวิเคราะห์ระบบจากผู้เชี่ยวชาญ ให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง

รองรับผู้เรียนได้ 20 ท่าน
ระยะเวลาในการเรียน 12 ชั่วโมง (2 วัน)

Powerful Data Visualization

Google Workspace x Data Studio

ถ้าองค์กรของคุณต้องเสียเวลาไปกับการรอข้อมูลต่าง ๆ หรือไม่มีพนักงานมากพอที่จะช่วยสรุปข้อมูลให้คุณเห็นภาพรวมในธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์ในการตัดสินใจแบบมีทิศทาง

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณลดระยะเวลา และพนักงานที่คอยสรุปข้อมูล ด้วยเทคนิคการวางโครงสร้างข้อมูลที่ดี ตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการใช้เครื่องมือจาก Google Workspace  และการทำ Data Visualization พร้อมรายงานผลแบบ Automation ที่สามารถสรุปภาพรวมของธุรกิจที่จำเป็นออกมาได้อย่างชัดเจน และนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ หรือช่วยกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง

หัวหน้างาน
นักวิเคราะห์ข้อมูล
นักพัฒนากลยุทธ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

• เทคนิคการวางโครงสร้างข้อมูลที่ดี ด้วย Google Sheets 
• การจัดเตรียม Data Source บน Google Sheets
• แนะนำ Google Data Studio และสมัครบริการฟรี
• การเชื่อมต่อ Google Sheets กับ Data Studio 
• การสร้าง Data Visualization บน Data Studio 
• เทคนิคการอ่านความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์
• การกำหนดความปลอดภัยของข้อมูลและการเข้าถึง
• เทคนิคการทำ Automation Report ส่งผ่านอีเมล 

รองรับผู้เรียนได้ 5-15 ท่าน
ระยะเวลาในการเรียน 3 ชั่วโมง

Powerful Data Visualization

Google Workspace x Data Studio

ถ้าองค์กรของคุณต้องเสียเวลาไปกับการรอข้อมูลต่าง ๆ หรือไม่มีพนักงานมากพอที่จะช่วยสรุปข้อมูลให้คุณเห็นภาพรวมในธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์ในการตัดสินใจแบบมีทิศทาง

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณลดระยะเวลาพนักงานที่คอยสรุปข้อมูล ด้วยเทคนิคการวางโครงสร้างข้อมูลที่ดี ตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการใช้เครื่องมือจาก Google Workspace  และการทำ Data Visualization พร้อมรายงานผลแบบ Automation ที่สามารถสรุปภาพรวมของธุรกิจที่จำเป็นออกมาได้อย่างชัดเจน และนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ หรือช่วยกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรนี้เหมาะกับสำหรับ
หัวหน้างาน
นักวิเคราะห์ข้อมูล
นักพัฒนากลยุทธ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

เนื้อหาของหลักสูตร
• เทคนิคการวางโครงสร้างข้อมูลที่ดี ด้วย Google Sheets 
• การจัดเตรียม Data Source บน Google Sheets
• แนะนำ Google Data Studio และสมัครบริการฟรี
• การเชื่อมต่อ Google Sheets กับ Data Studio 
• การสร้าง Data Visualization บน Data Studio 
• เทคนิคการอ่านความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์
• การกำหนดความปลอดภัยของข้อมูลและการเข้าถึง
• เทคนิคการทำ Automation Report ส่งผ่านอีเมล 

รองรับผู้เรียนได้ 5-15 ท่าน
ระยะเวลาในการเรียน 3 ชั่วโมง

 

Effective Collaboration

Google Workspace for Collaboration

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันแบบ Real-Time รองรับการใช้งานทั้งเอกสารออนไลน์ สเปรตชีตออนไลน์ และงานนำเสนอออนไลน์ที่ทำให้องค์กรสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยเครื่องมือ Google Workspace

ผู้บริหารทุกระดับ
ผู้ประกอบการ
พนักงานทั่วไป

• จัดการข้อมูลองค์กรอย่างปลอดภัยด้วย Google Drive
• เอกสารออนไลน์อย่าง Google Docs ที่ทำงานร่วมกันได้มากกว่า 100 คน
• สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ พร้อมสรุปผลแบบ Real-Time ด้วย Google Forms
• สร้างสเปรตชีตออนไลน์ที่สะดวก และรวดเร็ว ด้วย Google Sheets
• จัดการงานนำเสนอที่เข้าถึงทุกอุปกรณ์ ด้วย Google Slides

รองรับผู้เรียนได้ 5-15 ท่าน
ระยะเวลาในการเรียน 3 ชั่วโมง

Effective Collaboration

Google Workspace for Collaboration

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันแบบ Real-Time รองรับการใช้งานทั้งเอกสารออนไลน์ สเปรตชีตออนไลน์ และงานนำเสนอออนไลน์ที่ทำให้องค์กรสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยเครื่องมือ Google Workspace

หลักสูตรนี้เหมาะกับสำหรับ
ผู้บริหารทุกระดับ
ผู้ประกอบการ
พนักงานทั่วไป

เนื้อหาของหลักสูตร
• จัดการข้อมูลองค์กรอย่างปลอดภัยด้วย Google Drive
• เอกสารออนไลน์อย่าง Google Docs ที่ทำงานร่วมกันได้มากกว่า 100 คน
• สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ พร้อมสรุปผลแบบ Real-Time ด้วย Google Forms
• สร้างสเปรตชีตออนไลน์ที่สะดวก และรวดเร็ว ด้วย Google Sheets
• จัดการงานนำเสนอที่เข้าถึงทุกอุปกรณ์ ด้วย Google Slides

รองรับผู้เรียนได้ 5-15 ท่าน
ระยะเวลาในการเรียน 3 ชั่วโมง

ติดต่อฝ่ายขาย

Demeter ICT ตัวแทนจำหน่าย Google Workspace ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ