page gmail

เพิ่มความปลอดภัยและความส่วนตัว ไม่มีโฆษาณากวนใจ

Gmail ช่วยอัตเดตและแจ้งเตือนอีเมลให้คุณแบบ real time ซึ่งคุณสามารถมั่นใจได้ว่าระบบการจัดเก็บข้อมูลภายในอีเมลมีความปลอดภัยขั้นสูง และ admin บริษัทคุณ สามารถจัดการบัญชีผู้ใช้งานได้ทั่วทั้งองค์กร

สร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท ด้วยการสร้างอีเมลบริษัท ทำให้บริษัทคุณดูเป็นมืออาชีพเพราะชื่อโดเมน เช่น susan@yourcompany  มากไปกว่านั้นคุณยังสามารถสร้างอีเมลเฉพาะกลุ่ม เช่น sale@yourcompany

สร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท ด้วยการสร้างอีเมลบริษัท ทำให้บริษัทคุณดูเป็นมืออาชีพเพราะชื่อโดเมนเช่น susan@yourcompany  มากไปกว่านั้นคุณยังสามารถสร้างอีเมลเฉพาะกลุ่ม เช่น sale@yourcompany


ทำงานแบบไม่สะดุด

สามารถเข้าใช้งาน Gmail ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ ถึงแม้จะไม่มีอินเตอร์เน็ตก็ตาม นอกจากนี้คุณยังสามารถอ่านและร่างข้อความขณะที่ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต และข้อความเหล่านั้นจะถูกส่งทันที่ที่สัญญาณอินเตอร์เน็ตกลับมา  

เพิ่มช่องทางการสื่อสารด้วยแชทและวิดีโอ

หากคุณต้องการเข้าถึงคู่สนทนาในอีเมลมากขึ้น คุณสามารถเข้า Hangouts จากหน้าต่าง Gmail โดยตรงได้เลย ซึ่งคุณสามารถพิมพ์ข้อความโต้ต่อหรือวิดีโอคุยกันได้ถึง 25 กล้องพร้อมกัน

ตัวช่วยดีๆที่จะทำให้การทำงานของคุณง่ายยิ่งขึ้น

ระบบ Gmail ใช้งานง่ายเนื่องจากมีระบบการจัดหมวดหมู่อีเมลด้วยป้ายกำกับและตัวกรอง นอกจากนี้ยังใช้งานร่วมกับโปรแกรมรับส่งอีเมลบนคอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น Outlook , Apple Mail และ Thunderbird ซึ่งผู้ใช้งาน Outlook สามารถซิงค์กับ Gmail เพื่อใช้งานร่วมกันได้

ย้ายข้อมูลจากระบบเดิมหรือ Outlook
ได้ง่าย

ย้ายข้อมูลภายในอีเมลของคุณจาก Outlook, Exchange หรือ Lotus ได้ง่ายและด้วยเครื่องมือเฉพาะด้านจะช่วยเก็บข้อความสำคัญของคุณไว้

99.9% guaranteed uptime, 0% planned downtime

รับประกันการใช้งาน 99.9% ว่าจะสามารถใช้งานได้ได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุด Google server  มีมาตรฐานและเชื่อถือได้ ซึ่งคุณจะมั่นใจได้ว่า G Suite พร้อมให้คุณใช้งานตลอด 24/7/365 นอกจากนี้ยังมีการสำรองข้อมูลอัตโนมัตและระบบการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง ช่วยปกป้องข้อมูลทางธุรกิจของคุณได้อย่างดีเยี่ยม