G Suite ถูกรีแบรนด์เป็น Google Workspace ทำให้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ลูกค้าจะไม่สามารถซื้อหรือต่อสัญญาในแพ็กเกจ G Suite แบบเดิมได้ ดูรายละเอียดแพ็กเกจและราคา Google Workspace ได้ที่นี่

แพ็กเกจและราคา G Suite

เปรียบเทียบแพ็กเกจราคา G Suite เริ่มต้นเพียง $4.2 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน

BASIC

$6
$ 4.2 เริ่มต้น (ต่อผู้ใช้ / เดือน)
 • Gmail อีเมลธุรกิจในนามองค์กร เช่น you@yourcompany.com
 • เอกสารออนไลน์ Docs, Sheets, Slides, Forms
 • Drive พื้นที่จัดเก็บอีเมลและไฟล์ข้อมูลบนคลาวด์ 30 GB
 • Meet การประชุมออนไลน์ผ่านวิดีโอ เสียง และข้อความสูงสุด 100 คน
 • Chat รับ-ส่งข้อความแบบบุคคลและกลุ่ม
 • Calendar ปฏิทินออนไลน์ที่แชร์กันได้
 • Keep บันทึกออนไลน์ที่แชร์กันได้
 • Sites สร้างเว็บไซต์ได้เองโดยง่าย ไม่ต้องเขียนโปรแกรม
 • Currents ชุมชนออนไลน์ เชื่อมต่อพนักงานเข้าไว้ด้วยกัน
 • App Script รองรับการเขียนโปรแกรมเพื่อการทำงานแบบอัตโนมัติ
 • Admin การดูแลระบบและควบคุมความปลอดภัย
 • รองรับความปลอดภัยแบบ 2 Step Verification
 • Endpoint Management จัดการและควบคุมความปลอดภัยของอุปกรณ์เคลื่อนที่

BUSINESS

$12
$ 9.6 เริ่มต้น (ต่อผู้ใช้ / เดือน)
 • Gmail อีเมลธุรกิจในนามองค์กร เช่น you@yourcompany.com
 • เอกสารออนไลน์ Docs, Sheets, Slides, Forms
 • Drive พื้นที่จัดเก็บอีเมลและไฟล์ข้อมูลบนคลาวด์ไม่จำกัด*
 • Shared Drive พื้นที่เก็บข้อมูลกลางขององค์กร
 • Meet การประชุมออนไลน์ผ่านวิดีโอ เสียง และข้อความสูงสุด 150 คน
 • Chat รับ-ส่งข้อความแบบบุคคลและกลุ่ม
 • Calendar ปฏิทินออนไลน์ที่แชร์กันได้
 • Keep บันทึกออนไลน์ที่แชร์กันได้
 • Sites สร้างเว็บไซต์ได้เองโดยง่าย ไม่ต้องเขียนโปรแกรม
 • Currents ชุมชนออนไลน์ เชื่อมต่อพนักงานเข้าไว้ด้วยกัน
 • App Script รองรับการเขียนโปรแกรมเพื่อการทำงานแบบอัตโนมัติ
 • Cloud Search การค้นหาข้อมูลทั้งหมดใน G Suite แบบอัจฉริยะ
 • Admin การดูแลระบบและควบคุมความปลอดภัย
 • รองรับความปลอดภัยแบบ 2 Step Verification
 • Vault ห้องนิรภัย เก็บ รักษา และค้นหาข้อมูลขององค์กร
 • eDiscovery ตรวจสอบ (Audit) และกู้คืน (Back up) ข้อมูลขององค์กร
 • Endpoint Management จัดการและควบคุมความปลอดภัยของอุปกรณ์เคลื่อนที่
Recommended

ENTERPRISE

$ 25 เริ่มต้น (ต่อผู้ใช้ / เดือน)
 • Gmail อีเมลธุรกิจในนามองค์กร เช่น you@yourcompany.com
 • เอกสารออนไลน์ Docs, Sheets, Slides, Forms
 • Drive พื้นที่จัดเก็บอีเมลและไฟล์ข้อมูลบนคลาวด์ไม่จำกัด*
 • Shared Drive พื้นที่เก็บข้อมูลกลางขององค์กร
 • Meet การประชุมออนไลน์ผ่านวิดีโอ เสียง และข้อความสูงสุด 250 คน
 • Chat รับ-ส่งข้อความแบบบุคคลและกลุ่ม
 • Calendar ปฏิทินออนไลน์ที่แชร์กันได้
 • Keep บันทึกออนไลน์ที่แชร์กันได้
 • Sites สร้างเว็บไซต์ได้เองโดยง่าย ไม่ต้องเขียนโปรแกรม
 • Currents ชุมชนออนไลน์ เชื่อมต่อพนักงานเข้าไว้ด้วยกัน
 • App Script รองรับการเขียนโปรแกรมเพื่อการทำงานแบบอัตโนมัติ
 • Cloud Search การค้นหาข้อมูลทั้งหมดใน G Suite แบบอัจฉริยะ
 • Admin การดูแลระบบและควบคุมความปลอดภัย
 • รองรับความปลอดภัยแบบ 2 Step Verification
 • Security Center เพิ่มการติดตามความปลอดภัยใน G Suite
 • DLP สำหรับ Gmail ป้องกันข้อมูลสูญหายและข้อมูลรั่วไหล
 • DLP สำหรับ Drive ป้องกันข้อมูลสูญหายและข้อมูลรั่วไหล
 • Vault ห้องนิรภัย เก็บ รักษา และค้นหาข้อมูลขององค์กร
 • eDiscovery ตรวจสอบ (Audit) และกู้คืน (Back up) ข้อมูลขององค์กร
 • Endpoint Management จัดการและควบคุมความปลอดภัยของอุปกรณ์เคลื่อนที่

(ต่อผู้ใช้ / เดือน)

BASIC

เริ่มต้น $4.2

$6

BUSINESS

เริ่มต้น $9.6

$12

ENTERPRISE

$25

แอปพลิเคชัน

Gmail อีเมลธุรกิจในนามองค์กร เช่น you@yourcompany.com

Meet การประชุมออนไลน์ผ่านวิดีโอ เสียง และข้อความสูงสุด

Live Streaming รองรับผู้ชมภายในโดเมนเดียวกันสูงสุด

Record meeting บันทึกการประชุมออนไลน์

100 คน

150 คน

250 คน

100,000 คน

Chat รับ-ส่งข้อความแบบบุคคลและกลุ่ม

Calendar ปฏิทินออนไลน์ที่แชร์กันได้

Drive พื้นที่จัดเก็บอีเมลและไฟล์ข้อมูลบนคลาวด์สูงสุด (*กรณีน้อยกว่า 5 users จะได้รับพื้นที่ user ละ 1 TB)

Shared Drive พื้นที่เก็บข้อมูลกลางขององค์กร

30 GB

ไม่จำกัด*

ไม่จำกัด*

Docs สร้างเอกสารรูปแบบข้อความ รองรับการทำงานร่วมกันสูงสุด

100 คน

100 คน

100 คน

Sheets สร้างเอกสารรูปแบบสเปรดชีต รองรับการทำงานร่วมกันสูงสุด

100 คน

100 คน

100 คน

Slides สร้างงานนำเสนอรูปแบบสไลด์ รองรับการทำงานร่วมกันสูงสุด

100 คน

100 คน

100 คน

Forms สร้างแบบฟอร์ม สอบถาม สำรวจ ที่กำหนดได้เองแบบมืออาชีพ

Sites สร้างเว็บไซต์ได้เองโดยง่าย ไม่ต้องเขียนโปรแกรม

Keep บันทึกออนไลน์ที่แชร์กันได้

Currents ชุมชนออนไลน์ เชื่อมต่อพนักงานเข้าไว้ด้วยกัน

App Script รองรับการเขียนโปรแกรมเพื่อการทำงานแบบอัตโนมัติ

Cloud Search การค้นหาข้อมูลทั้งหมดใน G Suite แบบอัจฉริยะ

การจัดการและความปลอดภัย

Admin การดูแลระบบและควบคุมความปลอดภัย

รองรับความปลอดภัยแบบ 2 Step Verification

Security Center เพิ่มการติดตามความปลอดภัยใน G Suite

DLP สำหรับ Gmail ป้องกันข้อมูลสูญหายและข้อมูลรั่วไหล

DLP สำหรับ Drive ป้องกันข้อมูลสูญหายและข้อมูลรั่วไหล

Vault ห้องนิรภัย เก็บ รักษา และค้นหาข้อมูล

eDiscovery ตรวจสอบ (Audit) และกู้คืน (Back up) ข้อมูลขององค์กร

Endpoint Management จัดการและควบคุมความปลอดภัยของอุปกรณ์เคลื่อนที่

 • โดเมน
  ลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีเว็บไซต์ แต่จะต้องมีโดเมนบริษัท หากยังไม่มีสามารถจดโดเมนกับเราได้ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ในกรณีที่จดโดเมนมาแล้วจากที่อื่นก็สามารถทำได้ เจ้าหน้าที่จะขอข้อมูลจัดการ DNS เพื่อชี้ค่ามาที่เรา
 • จำนวน user ที่ต้องการใช้งาน
  G Suite จะคิดราคาเป็นรายปีตามจำนวนผู้ใช้งาน ในส่วนของอีเมลซึ่งเป็นการสมัครใช้งานใหม่ เพียงแจ้งที่อยู่อีเมลสำหรับ Admin และ User อื่น ๆ ที่ต้องการใช้งานทั้งหมด สามารถเริ่มต้นใช้งานได้ที่ 1 User รวมทั้งระบุวันที่ที่ต้องการขึ้นระบบพร้อมใช้งาน
 • ข้อมูลที่ติดต่อได้
  แจ้งชื่อ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าที่ติดต่อได้สะดวก เพื่อให้ฝ่ายขายออกใบเสนอราคา หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลอื่น ๆ
  แจ้งข้อมูลอื่น ๆ ให้เจ้าหน้าที่ทราบกรณีที่ลูกค้ามีระบบเดิมที่ใช้อยู่ หรือมีพาร์ทเนอร์เดิมที่ใช้บริการอยู่แล้ว เพื่อความสะดวกในการโอนย้ายข้อมูลจากระบบเดิม (Migration) รวมไปถึงแจ้งบริการเสริมต่าง ๆ ที่ต้องการ เช่น คอร์สอบรมการใช้งาน G Suite ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เป็นต้น

เมื่อลูกค้าเตรียมข้อมูลในข้อ 1. ครบถ้วนแล้ว สามารถติดต่อกับฝ่ายขายตามช่องทางที่ลูกค้าสะดวกดังนี้

 • Tel.: 0 2030 0066
 • Email: sales@dmit.co.th
 • LINE: @dmit

เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้รับข้อมูลจะทำการออกใบเสนอราคาตามข้อมูลที่ได้รับ แล้วตอบกลับไปทางอีเมลของลูกค้าที่ได้แจ้งไว้ หลังจากนั้นให้ลูกค้าพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในใบเสนอราคาก่อนยืนยันคำสั่งซื้อ

หลังจากลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายขายจะประสานงานไปยังฝ่ายซัพพอร์ตเพื่อทำการติดตั้งระบบตามวันที่ที่ลูกค้าระบุไว้ในสัญญาการซื้อขาย และจะส่งค่า txt record และ mx record กลับไปให้ลูกค้าตามช่องทางการติดต่อกลับตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการซื้อเพิ่มแต่สัญญายังไม่หมดอายุ สามารถทำได้โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าต้องการซื้อเพิ่มจำนวนกี่ user และจะเริ่มใช้งานวันที่เท่าไหร่ โดยจะคิดราคาจากวันนั้น ๆ จนถึงวันหมดอายุตามสัญญาเดิม (เนื่องจากเป็นสัญญารายปี ราคาที่ซื้อเพิ่มจะไม่เต็มปี เป็นราคาตามระยะเวลาที่เหลืออยู่จนถึงวันหมดสัญญา)

บริการพิเศษของเรา

Migration

บริการโอนย้ายข้อมูลจากระบบอีเมลเดิม เพื่อเปลี่ยนเป็น G Suite อย่างเต็มรูปแบบ

Deployment

วางกลยุทธ์ และติดตั้งระบบ G Suite ให้สอดคล้องกับความต้องการ และการทำงานในองค์กรของคุณ

G Suite Training

กำหนดคอร์สได้เอง เลือกเรียนแอปพลิเคชันที่สนใจ หรือให้ทีมงานของเราแนะนำการจัดคอร์สเรียนที่เหมาะสมให้กับผู้ใช้งาน

Change Management

ให้คำปรึกษา และวางกลยุทธ์การสื่อสารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร เพื่อให้พนักงานปรับตัวกับการทำงานรูปแบบใหม่

Workplace Transformation

นำ G Suite เข้ามาช่วยปรับกระบวนการทำงานในองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้เท่าทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง

ทำไมต้อง DMIT

ความน่าเชื่อถือ

Demeter ICT เป็น Google G Suite Partner ที่มีลูกค้ามากที่สุดในประเทศไทย (มากกว่า 2,500 ราย) องค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งให้ความไว้วางใจในการให้บริการ

ฟรีบริการ Support

ซัพพอร์ตลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ ด้วยทีมงานที่มี Certificate ด้าน Google G Suite ให้คำปรึกษาหรือแจ้งปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ของเราฟรี! ผ่านทุกช่องทาง

คอร์สอบรมการใช้งาน

แนะนำการใช้งานเครื่องมือใน G Suite ซึ่งคุณสามารถกำหนดคอร์สได้เอง ช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและเต็มประสิทธิภาพ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

Demeter ICT ตัวแทนจำหน่าย G Suite ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ