รายละเอียด

Basic

Business

ได้ใช้ชื่อที่อยู่อีเมลสำหรับธุรกิจในนามบริษัท หรืออีเมลบริษัทเช่น  you@yourcompany

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ (Gmail, Google Drive, Photo)
*บัญชีที่มีผู้ใช้ไม่เกิน 4 รายจะได้พื้นที่เก็บข้อมูล 1 TB ต่อผู้ใช้ 1 ราย

30 GB

Unlimited*

จัดการระบบอีเมลของแต่ล่ะคน และกำหนดนโยบายการส่งอีเมลออกนอกบริษัท

25 คน

25 คน

สามารถกำหนดสิทธิของผู้รับไฟล์ในการแชร์ เช่น ดูอย่างเดียว แก้ไขข้อมูล คอมเมนต์ ห้ามแชร์ไฟล์นี้ ห้ามปริ้น ห้ามลอกหรือดาวน์โหลด

ใช้ App Maker เพื่อสร้างแอพพลิเคชันแบบไม่ต้องเขียน code

สามารถใช้ Google Cloud Search เพื่อเข้าไปดูชื่อไฟล์จากทุกฟังค์ชัน G Suite ของทุกคนภายในองค์กร 

มีแอพพลิเคชัน Google Vault เพื่อคัดลอกไฟล์ใน Google Drive , ข้อความใน Gmail, Google Groups และ Hangout Chat นอกจากนี้ยังทำการค้นหาข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ eDiscovery และสามารถส่งข้อมูลออกมาในรูปแบบไฟล์

สามารซิงค์ข้อมูล G Suite แต่ละแอพพลิเคชันเข้ากับ Microsoft Outlook ได้

ระบบรองรับบนทุกอุปกรณ์การใช้นงาน เช่น computer , mobile phone , iPad , laptop

บริษัท Demeter ICT บริการช่วยเหลือด้านการใช้งานวันจันทรถึงวันศุกร์ ตั้งแต่9:00 น. – 17:00 น. ผ่านทางโทรศัพท์ แอพพลิเคชันไลน์ เฟสบุ๊ค และไลฟแชทจากทางหน้าเว็บไซต์

หมายเหตุ: สัญญารายปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมราคา G Suite โปรโมชั่นพิเศษ โทร!  

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด ผู้ให้บริการ G Suite ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ