แพ็คเกจและราคา G Suite

เปรียบเทียบแพ็คเกจราคา G Suite เริ่มต้นเพียง $4.2 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน

แพ็คเกจและราคา G Suite

ทุกแพ็คเกจฟรีบริการติดตั้ง การตั้งค่า และซัพพอร์ตผ่านช่องทางต่างๆ ในเวลาทำการ
นอกจากนี้ยังมีโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนา หรือคอร์สอบรมฟรี (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

อีเมลสำหรับธุรกิจในนามองค์กรเพิ่มความน่าเชื่อถือ เช่น you@yourcompany.com

พื้นที่จัดเก็บอีเมล และไฟล์ข้อมูลสูงสุด (*กรณีน้อยกว่า 5 users จะได้รับพื้นที่ user ละ 1 TB)

รองรับการทำงานร่วมกันทั้งประเภท Document, Spreadsheet, Presentation ได้สูงสุด

ระบบการจองห้องประชุมภายในองค์กร

การสื่อสารด้วยข้อความ เสียง และวิดีโอ สูงสุด

รองรับความปลอดภัยแบบ 2 Step Verification

ระบบจัดการความปลอดภัยของผู้ใช้งานอีเมลสำหรับธุรกิจผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

การจัดการความปลอดภัยด้วยผู้ดูแลระบบขององค์กร

รองรับการเขียนโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบอัตโนมัติด้วย App Script

Shared Drive พื้นที่เก็บข้อมูลกลางขององค์กร

ระบบ e-Discovery เพื่อตรวจสอบ (Audit) และกู้คืน (Back up) ข้อมูลขององค์กร

Cloud Search ค้นหาข้อมูลทั้งหมดภายในองค์กร

กำหนดนโยบายเก็บเส้นทางการรับส่งข้อมูล ติดตามรายงานการใช้งาน

การจัดการนโยบายความปลอดภัยของข้อมูลเฉพาะกลุ่ม

การประชุมออนไลน์ Live Streaming รองรับผู้ชมสูงสุดถึง 100,000 คนภายในโดเมน

การป้องกันข้อมูลสูญหาย และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลอีเมล (DLP for Gmail)

การป้องกันข้อมูลสูญหาย และป้องกันการรั่วไหลของไฟล์ข้อมูล (DLP for Drive)

การวิเคราะห์บันทึก Gmail ใน Big Query

Security Center เพิ่มการติดตามความปลอดภัยใน G Suite

กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงอีเมลขององค์กรด้วย IP address

เริ่มต้น $4.2*

$6

(ต่อผู้ใช้/เดือน)

30 GB

100 คน

100 คน

Recommended

เริ่มต้น $9.6*

$12

(ต่อผู้ใช้/เดือน)

ไม่จำกัด*

100 คน

150 คน

$25

(ต่อผู้ใช้/เดือน)

ไม่จำกัด*

100 คน

250 คน

Basic

เริ่มต้น $4.2*

$6

(ต่อผู้ใช้/เดือน)

• อีเมลสำหรับธุรกิจในนามองค์กรเพื่อความน่าเชื่อถือ เช่น you@yourcompany.com
• พื้นที่จัดเก็บอีเมล และไฟล์ข้อมูล 30 GB
• รองรับการทำงานร่วมกันทั้งประเภท Document, Spreadsheet, Presentation ได้สูงสุดถึง 100 คน
• ระบบการจองห้องประชุมภายในองค์กร
• รองรับการสื่อสารด้วยข้อความ เสียง และวิดีโอ สูงสุดถึง 100 คน
• รองรับความปลอดภัยแบบ 2 Step Verification
• ระบบจัดการความปลอดภัยของผู้ใช้งานอีเมลสำหรับธุรกิจผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
• การจัดการความปลอดภัยด้วยผู้ดูแลระบบขององค์กร
• รองรับการเขียนโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบอัตโนมัติด้วย App Script

Business

เริ่มต้น $9.6*

$12

(ต่อผู้ใช้/เดือน)

• อีเมลสำหรับธุรกิจในนามองค์กรเพื่อความน่าเชื่อถือ เช่น you@yourcompany.com
• พื้นที่จัดเก็บอีเมล และไฟล์ข้อมูลแบบไม่จำกัด (กรณีน้อยกว่า 5 users จะได้รับพื้นที่ user ละ 1 TB)
• รองรับการทำงานร่วมกันทั้งประเภท Document, Spreadsheet, Presentation ได้สูงสุดถึง 100 คน
• ระบบการจองห้องประชุมภายในองค์กร
• รองรับการสื่อสารด้วยข้อความ เสียง และวิดีโอ สูงสุดถึง 150 คน
• รองรับความปลอดภัยแบบ 2 Step Verification
• ระบบจัดการความปลอดภัยของผู้ใช้งานอีเมลสำหรับธุรกิจผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
• การจัดการความปลอดภัยด้วยผู้ดูแลระบบขององค์กร
• รองรับการเขียนโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบอัตโนมัติด้วย App Script
• Shared Drive พื้นที่เก็บข้อมูลกลางขององค์กร
• ระบบ e-Discovery เพื่อตรวจสอบ (Audit) และกู้คืน (Back up) ข้อมูลขององค์กร
• Cloud Search ค้นหาข้อมูลทั้งหมดภายในองค์กร
• กำหนดนโยบายเก็บเส้นทางการรับส่งข้อมูล ติดตามรายงานการใช้งาน
• การจัดการนโยบายความปลอดภัยของข้อมูลเฉพาะกลุ่ม

Enterprise

$25

(ต่อผู้ใช้/เดือน)

• อีเมลสำหรับธุรกิจในนามองค์กรเพื่อความน่าเชื่อถือ เช่น you@yourcompany.com
• พื้นที่จัดเก็บอีเมล และไฟล์ข้อมูลแบบไม่จำกัด (กรณีน้อยกว่า 5 users จะได้รับพื้นที่ user ละ 1 TB)
• รองรับการทำงานร่วมกันทั้งประเภท Document, Spreadsheet, Presentation ได้สูงสุดถึง 100 คน
• ระบบการจองห้องประชุมภายในองค์กร
• รองรับการสื่อสารด้วยข้อความ เสียง และวิดีโอ สูงสุดถึง 250 คน และการประชุมออนไลน์ Live Streaming สูงสุดถึง 100,000 คนภายในโดเมน
• รองรับความปลอดภัยแบบ 2 Step Verification
• ระบบจัดการความปลอดภัยของผู้ใช้งานอีเมลสำหรับธุรกิจผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
• การจัดการความปลอดภัยด้วยผู้ดูแลระบบขององค์กร
• รองรับการเขียนโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบอัตโนมัติด้วย App Script
• Shared Drive พื้นที่เก็บข้อมูลกลางขององค์กร
• ระบบ e-Discovery เพื่อตรวจสอบ (Audit) และกู้คืน (Back up) ข้อมูลขององค์กร
• Cloud Search ค้นหาข้อมูลทั้งหมดภายในองค์กร
• กำหนดนโยบายเก็บเส้นทางการรับส่งข้อมูล ติดตามรายงานการใช้งาน
• การจัดการนโยบายความปลอดภัยของข้อมูลเฉพาะกลุ่ม
• การป้องกันข้อมูลสูญหาย และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลอีเมล (DLP for Gmail)
• การป้องกันข้อมูลสูญหาย และป้องกันการรั่วไหลของไฟล์ข้อมูล (DLP for Drive)
• การวิเคราะห์บันทึก Gmail ใน Big Query
• Security Center เพิ่มการติดตามความปลอดภัยใน G Suite
• กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงอีเมลขององค์กรด้วย IP address

บริการพิเศษของเรา

Migration

บริการโอนย้ายข้อมูลจากระบบอีเมลเดิม เพื่อเปลี่ยนเป็น G Suite อย่างเต็มรูปแบบ

Deployment

วางกลยุทธ์ และติดตั้งระบบ G Suite ให้สอดคล้องกับความต้องการ และการทำงานในองค์กรของคุณ

G Suite Training

กำหนดคอร์สได้เอง เลือกเรียนแอปพลิเคชันที่สนใจ หรือให้ทีมงานของเราแนะนำการจัดคอร์สเรียนที่เหมาะสมให้กับผู้ใช้งาน

Change Management

ให้คำปรึกษา และวางกลยุทธ์การสื่อสารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร เพื่อให้พนักงานปรับตัวกับการทำงานรูปแบบใหม่

Workplace Transformation

นำ G Suite เข้ามาช่วยปรับกระบวนการทำงานในองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้เท่าทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง

ทำไมต้อง DMIT

ความน่าเชื่อถือ

Demeter ICT เป็น Google G Suite Partner ที่มีลูกค้ามากที่สุดในประเทศไทย (มากกว่า 2,000 ราย) องค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งให้ความไว้วางใจในการให้บริการ

ฟรีบริการ Support

ซัพพอร์ตลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ ด้วยทีมงานที่มี Certificate ด้าน Google G Suite ให้คำปรึกษา หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของเราฟรี! ผ่านทุกช่องทาง

คอร์สอบรมการใช้งาน

แนะนำการใช้งานเครื่องมือใน G Suite ซึ่งคุณสามารถกำหนดคอร์สได้เอง ช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและเต็มประสิทธิภาพ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

Demeter ICT พาร์ทเนอร์กูเกิ้ลรายใหญ่ของไทย ที่ลูกค้า 2000+ รายไว้วางใจ

สอบถามรายละเอียดพร้อมโปรโมชันพิเศษ!