บริการของเราคือการทำให้คุณสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น!!

ระบบเก็บข้อมูลการจราจร (Log File System), Sateraito Office, Cloudcodes

บริการของเรา

  • Log File System
    G Suite Log File System
ระบบเก็บข้อมูลการจราจร (LOG FILE SYSTEM)
หยุดความเสี่ยงทางกฎหมาย!! ด้วยระบบ Log File ของ DMIT ซึ่ง Log File ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดย พรบ.ดังกล่าวนี้ได้มีการกำหนดเกี่ยวกับบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์กรผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต หรืออีเมล์ ให้หน่วยงานหรือองค์กร

Read More

แซทเทอไลท์ ออฟฟิส
Sateraito Office คือ บริษัทด้านไอทีสัญชาติญี่ปุ่นผู้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและให้บริการด้าน แอปพลิเคชั่นบนคลาวด์ อีกทั้งยังเป็นพาทเนอร์รายใหญ่ของ Google เช่นเดียวกับดีมีเทอร์ ไอซีที ซึ่งทาง Sateraito นั้นได้จับมือเป็นพาทเนอร์กับบริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที

Read More

คลาวด์โค้ด gControl
CloudCodes gControl ได้รับความไว้วางใจ ให้เป็นผู้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยบนระบบคลาวด์ ให้กับลูกค้ามากกว่า 300 องค์กร ลูกค้า Google Apps ที่มีมากกว่า 200,000 ผู้ใช้ที่ใช้ SSO1 (gControl) สำหรับ Google Apps SSO, เอกลักษณ์, ควบคุมและรักษาความปลอดภัย

Read More

ลูกค้าของเรา