เครื่องมือการตลาดออนไลน์จีนโดย WeChat OA

  • WeChat Official Account เป็นเแพลตฟอร์มออนไลน์ในการบุกตลาดจีนที่มีประสิทธิภาพ โดยการสร้าง Awareness ให้แก่แบรนด์
  • การสมัครบริการ WeChat Official Account เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางที่ต้องการเติบโตในตลาดจีน
  • การทำสื่อโฆษณาบน WeChat Official Account เป็นการเปิดโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังผู้บริโภคจีนในประเทศจีน และผู้บริโภคจีนในประเทศไทย
WeChat-new
WeChat-oa1


รายละเอียดค่าธรรมเนียม WeChat OA

  • ค่าธรรมเนียมการเปิดครั้งแรกของ WeChat Official Account ราคา 60,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมรายปี ราคา 10,000 บาท
  • การเปิด WeChat OA มีราคาค่อนข้างสูง แต่ว่าในประเทศจีนมีผู้ใช้งาน WeChat จำนวนประมาณ 963 ล้านคน ·แสดงให้เห็นว่ากำลังซื้อย่อมเยอะตาม

ติดต่อเรา

โทร 026759371, 0922620475 (คุณตอง)

อีเมล Email: support@dmit.co.th

 

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-FZYFJN5C16');