Search
Close this search box.
Search
Close this search box.


China Digital Marketing

ลุยตลาดจีนไปกับเรา

 

ลุยตลาดจีนไปกับเรา

 

Wechat pic

WeChat คืออะไร?

WeChat เป็นแอพพลิเคชั่นแชทออนไลน์ ของประเทศจีน และเป็นหนึ่งในผลผลิตของบริษัทไอทียักษ์ใหญ่อย่าง TENCENT โดยผู้ใช้งานบนอินเตอร์เน็ตประมาณ 95% ล้วนใช้ WECHAT เป็นเครื่องมือสื่อสารออนไลน์ ผู้ใช้งานชาวจีนใช้งาน WeChat เฉลี่ยคนละ 40 นาทีต่อวัน และมีจำนวนขยายเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ซึ่งยอดรวมผู้ใช้งานทั่วโลกทะลุไปถึง 1 พันล้านคน WeChat จึงเป็นช่องทางที่ดีที่สุดในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในประเทศจีน

บริการของเรา

แม้ไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจในประเทศจีน ก็สามารถขายสินค้าบน WeChat Shop ของตัวเองได้เพียงปลายนิ้วคลิ๊ก พร้อมรองรับระบบชำระเงินข้ามประเทศผ่าน WeChat Pay (Cross Border Payment)

Demeter ICT ร่วมกับ WalktheChat (หนึ่งใน WeChat Shop Provider อันดับต้นๆ ของประเทศจีน) ให้บริการท่านด้วยระบบ WeChat Shop สามารถดึงข้อมูลผลิตภัณฑ์จาก Shopify, Magento หรือ WooCommerce ได้โดยตรง เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถเริ่มทำธุรกิจในจีนได้เลย โปรโมชัน ทดลองใช้งานฟรี 14 วัน

 

WeChat Official Account หรือ บัญชีวีแชทธุรกิจ เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างธุรกิจและลูกค้าคนจีน ที่ทรงประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ Facebook Page ซึ่งลูกค้าสามารถติดตามธุรกิจของท่าน และสามารถรับข่าวสารแจ้งเตือน (Notifications)

โดย Demeter ICT ร่วมกับ WalktheChat ช่วยให้ท่านสมัคร WeChat Official Account เพื่อให้ท่านสามารถติดต่อสื่อสาร และประชาสัมพันธ์กับลูกค้าชาวจีน ด้วยประสบการณ์การใช้งานที่ดี

บริการที่ช่วยผู้ประกอบการที่กำลังมองหาวิธีการในการขายสินค้าในช่องทางออนไลน์ไปยังกลุ่มลูกค้าในประเทศจีน โดยครอบคลุมตั้งแต่การเปิดร้านออนไลน์บน WeChat (WeChat Shop) เพื่อให้ซื้อขายสินค้าด้วยเงินสกุลหยวน สร้าง Brand Awareness การบริการตอบคำถามลูกค้าด้วยภาษาจีน และการโปรโมตร้านค้าและสินค้า

ซึ่ง WeChat Trade Partner Service เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำสุดเมื่อเทียบกับการใช้ช่องทางอื่นๆ

 

wechat111

Some of the companies that experienced our company