Docs

สามารถสร้างและแก้ไขข้อความบนเอกสารผ่านเบราว์เซอร์ของคุณ โดยที่ไม่ต้องมีซอฟต์แวร์ก็สามารถใช้งานได้  นอกจากนี้สามารถทำงานพร้อมกันหลายๆคนในไฟล์เดียวกันได้ และการเปลี่ยนแปลงบนเอกสารจะได้รับการบันทึกอัตโนมัติ

คอมเมนต์ แชท แก้ไขแบบ real time

ทำงานไปพร้อมๆกับเพื่อนร่วมงาน ถึงแม้ว่าเพื่อนร่วมงานของคุณจะอยู่ข้างนอกก็ตาม และสามารถดูคนอื่นขณะพิมพ์หรือแก้ไขได้ สื่อสารผ่านทางช่องแชทและเข้าไปถามคำถามหรือแนะนำผ่านทางคอมเมนต์

ใช่งานร่วมกับไฟล์ประเภทอื่นได้

นไฟล์เอกสารประเภทเข้ามาใน Docs เพื่อให้สามารถแก้ไขได้ทันที เช่น .docx, .pdf, .odt, .txt หรือ .html

ประวัติการแก้ไขแบบไม่จำกัด

ติดตามการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างบนเอกสาร เช่นการลบ การแก้ไข แต่ Docs ยังคงเก็บเอกสารเวอร์ชันก่อนหน้านี้เอาไว้ ซึ่งสามารถเรียกออกมาดูหรือใช้งานแทนที่เวอร์ชันใหม่ได้ นอกจากนี้พื้นที่จัดเก็บจะไม่ถูกนับเพิ่มอีก

ทำงานได้หลายอุปกรณ์ และสามารถทำงานได้ต่อเนื่องถึงแม้จะไม่มีอินเตอร์เน็ต

สร้าง แก้ไข และแชร์เอกสารจากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น iPhone, iPad, Tablet หรือ Computer  เพื่อทำงานในเอกสารและสามารถทำงานในโหมดออฟไลน์ได้ 

ควบคุมการแชร์ไฟล์ได้ง่าย

คุณสามารถกำหนดสิทธิผู้ใช้งานคนอื่นในไฟล์เอกสารของคุณได้เช่น แก้ไข เพิ่มความคิดเห็น หรือเฉพาะดูอย่างเดียว

ทำสิ่งต่างๆได้มากขี้นโดยการเพิ่มฟังก์ชันเสริม

ช่วยในการทำรายงานวิจัยเช่นหาคำนิยายและใส่ข้อความในเอกสารโดยตรง นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับการจัดรูปแบบของเอกสารเป็นขั้นสูง เพื่อทำจดหมายเวียนและอีกมากมาย