page google keep

โน๊ตงานสำคัญเพื่อแจ้งเตือนไม่ให้คุณลืม

จัดระเบียบการทำงานโดยจดบันทึกรายการสิ่งที่ต้องทำ  ซึ่งผู้ใช้สามารถตั้งการแจ้งเตือนกิจกรรมที่ต้องทำได้ และผู้ใช้สามารถซิงค์ข้อมูล ( ไฟล์ GIF, JPEG, JPG, PNG ) ที่มีขนาดน้อยกว่า 10 MB ผ่านอุปกรณ์ทุกเครื่องลง Google Keep ได้  มากกว่านั้นสามารถกดเลือกปุ่ม Archive หรือจัดเก็บ โน๊ตที่ทำเสร็จหมดแล้ว

ทำงานร่วมกันได้มากขึ้น

ผู้ใช้งานสามารถแชร์ Google Keep ให้กับเพื่อนร่วมทีมเพื่อเข้าเริ่มการจดบันทึกหรือแก้ไขร่วมกัน โดยสามารถบันทึกได้ 4 วิธี อย่างแรกสามารถบันทึกรูปภาพจากในเครื่องหรือถ่ายรูปใหม่ อีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจคือการบันทึกด้วยเสียง โดย Google Keep จะเก็บเป็นไฟล์เสียงและเป็นตัวอักษรที่พิมพ์ตามเสียง นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถใช้โหมดดินสอเพื่อเขียนและใช้โหมดพิมพ์แบบปกติก็ยังได้  ในการจดบันทึกนั้นมีรูปแบบธรรมดากับเป็นลิสต์เป็นรายการ ถ้าติ๊กต้องช่องรายการ ถือว่ารายการนั้นได้ถูกทำไปแล้ว ลิสต์นั้นจะถูกขีดฆ่าอัตโนมัติ

บันทึกข้อมูลต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา

ผู้ใช้งานสามารถบันทึกหรือแก้ไขผ่านทางโทรศัพท์  คอมพิวเตอร์ แท็บแล็ต ได้ตลอดเวลาถึงแม้ว่าช่วงเวลานั้นจะไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบจะทำการบันทึกทันทีและจะอัปเดตการแก้ไขทุกครัั้งแบบอัตโนมัติเมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว

สามารถดูข้อมูลใน Google Keep
จากฟังก์ชันอื่น

ผู้ใช้สามารถดูหรือเพิ่มข้อมูล Google Keep ผ่านจาก Google Docs, Google Slides, Google Sheet และ Google Calendar เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลเข้าไปใน Google Keep เพียงคลุมแถบดำข้อความไว้แล้วคลิกขวา กดคำว่า Save to Keep notepad หรือสร้างโน้ตใหม่โดยกดปุ่ม Take a note… โดยโน้ตที่สร้างในขณะกำลังทำงานในเอกสาร จะปรากฏในส่วน related บน sidebar ของ Google Docs และมีลิงก์กลับมายังเอกสารที่สร้างโน้ตด้วย