page google sheet

Google sheets

วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันบน Google Sheet

สามารถทำงานร่วมกันกับเพื่อนในทีมของคุณในเวลาเดียวกัน บน Spreadsheets เดียวกันได้ และมีการคำนวนด้วยสูตรตั้งแต่ระดับง่ายไปถึงระดับที่ซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงบนเอกสารทั้งหมดจะถูกเซฟโดยอัติโนมัติ

คำนวนตัวเลขจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงข้อมูลแบบแผนภูมิ สร้างตารางแบบ pivot และเพิ่มตัวกรองข้อมูล คลิกปุ่ม Explore เพื่อดูกราฟบน Spreadsheet

ทำงานร่วมกับ Excel และไฟล์รูปแบบอื่น

นำ Spreadsheet ที่มีอยู่จากรูปแบบอื่น เช่น Excel เข้ามาเพื่อแก้ไขและทำไปพร้อมกับเพื่อนร่วมงานได้  เมื่อเสร็จแล้วก็ export Spreadsheetเป็นไฟล์ประเภทอื่น เช่น .xlsx, .csv, .html, .ods, .txt

ใช้งาน Google Sheets ได้ทุกที่ทุกเวลา

สร้าง แก้ไข และแชร์ spreadsheets จากหลายอุปกรณ์ และสามารถทำงานบน Google Sheets ระหว่าง offline ได้

แสดงความคิดเห็น แชท และแก้ไขได้แบบ real time

สามารถกำหนดสิทธิ์แต่ละคนในทีมเข้าใข้งาน Google Sheets ได้ เช่น ดูได้อย่างเดียว มีสิทธิ์แก้ไข หรือแสดงความคิดเห็น ระหว่างทำงานดูได้ว่าแต่ละคนกำลังพิมพ์ข้อความอะไรเพิ่ม