เสียงจากลูกค้า

ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรทั่วโลก

"Asana ทำให้ผมจัดการทีมในฝ่ายงานต่าง ๆ ได้พร้อมกัน เลยมั่นใจได้ว่าทุกงานที่กำลังทำอยู่เป็นไปตามแผนอยู่เสมอ"
Christopher Ballard
General Manager - San Diego, Uber

เริ่มต้นใช้งานตั้งแต่วันนี้

บริหารงานทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ