บริการด้านการตลาดดิจิทัลของเรา

บริการ SEO


บริการ SEO คือ บริการการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับการค้นหาในตำแหน่งที่ดีที่สุด หรือ ติดหน้าแรกของ Search Engineต่างๆ

บริการ GOOGLE ADWORDS


Google Adwords คือบริการของ Google ซึ่งเป็น Search Engine อันดับหนึ่งของโลก ซึ่งให้บริการโฆษณาโดยคิดค่าบริการเป็นต่อคลิ๊ก

การตลาดผ่าน social media


Social media marketing refers to the process of gaining traffic or attention through social media sites.

EMAIL MARKETING


บริการ email marketing เป็นบริการช่วยให้ผู้ใช้บริการ สามารถจัดส่ง emailข่าวสารต่างๆไปยัง mailของลูกค้าหรือemailของสมาชิก รายบุคคล เพื่อ Update ข่าวสาร, สินค้า หรือบริการใหม่ๆของบริษัท

SMS MARKETING


SMS Marketing คือการทำการตลาดผ่าน SMS เพื่อเสนอสินค้า รวมทั้งบริการผ่านระบบมือถือ ของกลุ่มเป้าหมายเป็นบริการที่ตรงจุด สะดวก รวดเร็ว และได้ผลด้วยการลงทุน ที่เป็นที่น่าพอใจ ตรงใจคุณมากที่สุด

Marketing Consult

ปรึกษาและวางแผนด้านการตลาด


Get started- free digital consulting and planning.

ติดต่อเรา

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด(สำนักงานใหญ่)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์
ชั้น 27 ห้องเลขที่ 272 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 02.675.9371
 092.262.6390
 097.008.6314 (ฝ่ายขาย)
 support@dmit.co.th