Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารประสบการณ์ลูกค้าด้วย Omnichannel Customer Support Software เพื่อให้คุณสามารถวางกลยุทธ์และออกแบบ Workflow การทำ Customer Support และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสื่อสารทั้งภายนอกและภายในองค์กร พร้อมแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ใช้งานจริงที่ประสบความสำเร็จผ่าน Concept ของการทำ Customer Support ที่ดีจะต้องมีความรวดเร็ว ง่ายดาย มีประสิทธิภาพ และประหยัดต้นทุน จากการใช้ Software และ Technology อย่างชาญฉลาด มาทำให้ธุรกิจของคุณก้าวทันโลก ก้าวไกล และก้าวขึ้นไปอีกขั้น

Speaker

Anuchit Khamnoi

Owner/Managing Director at Digiserve Corporation

Chanus Sathornkich

Technical Consulting and Support Unit Manager at Demeter ICT

Sirinee Delokcharoen

Marketing Director at 2C2P Thailand

Agenda

13:00 – 13:30: ลงทะเบียน

13:30 – 13:40: พิธีกรกล่าวต้อนรับ

13:40 – 14:40: Omnichannel Customer Support, CX trends by Anuchit Khamnoi

14:40 – 15:00: พักรับประทานอาหารว่าง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามอัธยาศัย

15:00 – 16:00: Why Zendesk?, Demo/Report, Why Demeter ICT? by Chanus Sathornkich

16:00 – 16:30: Zendesk Use Cases, Customer Success Interview by Sirine Delokcharoen

16:30 – 17:00: ร่วมสนุกเล่นเกมชิงของรางวัล, พิธีกรกล่าวปิด

รายละเอียด

วันที่  : 7 พฤศจิกายน 2019
เวลา  : 13.00 – 17.00 PM
สถานที่ : SEAC | Southeast Asia Center (SINGAPORE room)
FYI Center, Building 2, 2nd-4th Floor, 2525 Rama 4 Road, Klongtoey, Bangkok 10110
MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางออกที่ 1

หมายเหตุ:
• เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ให้เข้าร่วมบริษัทละไม่เกิน 2 ท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.
097-187-7302 (คุณเล็ก)
095-804-5482 (คุณยิ่ว)
092-262-0475 (คุณตอง)