Apps Script

Apps Script คือ แพลตฟอร์มที่ช่วยในการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยการเขียนโค้ดที่น้อยลง (Low-Code) ซึ่งตอบโจทย์ในการขยายฟังก์ชันการทำงานใหม่ๆได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถปรับให้เป็นระบบอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างผู้เชี่ยวชาญแต่อย่างใด

สามารถสร้างได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

Apps Script สามารถสร้างทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบเจอในชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยไม่ต้องพึ่งแหล่งข้อมูลด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์จากมืออาชีพ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Apps Script ช่วยเปลี่ยนงานที่แสนน่าเบื่อให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติ โดยการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน คุณสามารถเพิ่มฟังก์ชันการทำงานหรือปรับแต่งการทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาที่จำเป็น ทำให้ผู้ใช้มีเวลาให้ความสำคัญกับงานส่วนอื่นและสามารถใช้เวลาเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

รองรับภาษายอดนิยมบนเว็บ

Apps Script สามารถทำให้คุณสร้างงานด้วยภาษายอดนิยมบนเว็บ อาทิ HTML, CSS และ JavaScript ได้โดยไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เฟรมเวิร์กใหม่

สร้างขึ้นเพื่อ Google โดยเฉพาะ

Apps Script ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อการทำงานล่วงหน้ากับ Google Workspace API และบริการอื่นๆ ของ Google กว่า 100 รายการ เช่น YouTube, Google Analytics และ BigQuery ช่วยให้คุณรับประโยชน์จากบริการทั้งหมดของ Google ได้อย่างเต็มที่

สร้างอีเมลถึงผู้รับคราวละหลายคนโดยใช้ Gmail และ Sheets

สร้างและเผยแพร่อีเมลที่มีข้อมูลจำนวนมากโดยรวม Gmail กับ Sheets เข้าด้วยกัน

สมัครเข้าร่วมเซสชันต่างๆ ในกิจกรรม

เปิดให้ผู้เข้าร่วมลงชื่อสมัครเซสชันต่างๆ ในกิจกรรม จากนั้นจึงสร้างและส่งแผนการโดยปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลให้แก่ผู้เข้าร่วมทางอีเมลแบบอัตโนมัติโดยใช้ Sheets, Docs, Forms, และ Gmail ร่วมกัน

วิเคราะห์คำตอบในแบบสอบถามปลายเปิด

วิเคราะห์ข้อมูลแบบข้อความจำนวนมาก เช่น คำตอบในแบบสอบถามปลายเปิด โดยการวิเคราะห์ entity (เอนทิตี) และความเห็น รวมทั้งใช้ประโยชน์จาก Cloud Natural Language ใน Sheets ได้โดยตรง