Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Work Insights

Work Insights คือ เครื่องมือรายงานข้อมูลเชิงลึก อาทิ ข้อมูลการใช้งาน รูปแบบการทำงาน และการทำงานร่วมกันผ่านแอปพลิเคชันต่างๆของ Google Workspace รายงานเชิงลึกจาก Work Insights มีการใช้กราฟและแผนภูมิทำให้สามารถอ่านค่าได้อย่างง่ายดาย

รับข้อมูลการเปิดตัวของแอปพลิเคชันต่างๆ จาก Google Workspace ได้อย่างเรียลไทม์

Work Insights สามารถรับข้อมูลเชิงลึกในการปรับใช้และการอัปเดตผลิตภัณฑ์จาก Google Workspace ทั้ง Gmail, Drive, Calendar, Docs, Sheets, และ Slides ทั้งระดับโดเมน, ทีม, กลุ่ม, และองค์กร

สามารถดูการทำงานร่วมกันในแต่ละแอปพลิเคชันได้

Work Insights ช่วยสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน ส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างคนในองค์กร ลดการทำงานแบบ Silos (ไซโล) สามารถวิเคราะห์แนวโน้มเกี่ยวกับการแชร์ไฟล์ การแก้ไขเอกสาร และการประชุมร่วมกัน

ติดตามการใช้งานแอปพลิเคชันแบบเดิมกับการเปลี่ยนไปใช้ Google Workspace

Work Insights ช่วยให้ทราบแนวโน้มการใช้งานแอปพลิเคชันแบบเดิม และช่วยให้สามารถทำความเข้าใจว่าการใช้งานแอปพลิเคชันเหล่านี้ลดลงอย่างไรเมื่อองค์กรเปลี่ยนไปใช้ Google Workspace

สร้างความไว้วางใจให้กับผู้ใช้งาน

Work Insights จะแสดงเฉพาะข้อมูลองค์กรในมุมมองรวมของทีมที่มีตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป โดยการเข้าถึงจะถูกจำกัดไว้สำหรับผู้ดูแลระบบเท่านั้น ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มเกณฑ์การดูแลได้มากกว่า 10 คนสำหรับโดเมนของตน

แบ่งปันรายงานในระดับผู้บริหาร

สมาชิกระดับบริหารสามารถจัดเตรียมเพื่อดูรายงาน Work Insights ได้เช่นเดียวกับผู้ดูแลระบบขั้นสูงและผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมายสิทธิ์การดูแล ซึ่งช่วยให้เข้าใจสถานะโดยรวมของการใช้งาน Google Workspace ได้อย่างต่อเนื่อง

สามารถติดตามการทำงานได้เสมอ

หลังจากเปิดการใช้งาน Work Insights ได้ 1 เดือน คุณจะสามารถรับข้อมูลย้อนหลังรวมทั้งสามารถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างเดือนได้