ประสบการณ์จริงจากลูกค้า
G Suite ของเรา

กว่า 2000+ บริษัท ไว้ใจในบริการของเรา

“พนักงานของเรามากกว่า 1,000 คน สามารถทำงานร่วมกันบน
G Suite ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ข้อมูลการทำงานเป็นไปในรูปแบบบูรณาการ”

– คุณสิทธา ไชยเขตต์ –
Assistant Vice President จาก บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ไม่ว่าพนักงานจะอยู่ที่ไหน อยู่นอกสถานที่หรือในออฟฟิศก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ Google G Suite สร้างความคล่องตัวให้กับพนักงานได้อย่างดีเลยทีเดียว

คุณไพบูลย์ เลิศวงศ์กรกิจ –
Senior Vice President จาก บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด

G Suite ช่วยให้ทุกคนทำงานอยู่บนข้อมูลชุดเดียวกันและสามารถทำงานได้ทุกที่ผ่านทุกอุปกรณ์

คุณวิธวินท์ ลีลาวนาชัย และ คุณพงศ์นาท ช่อวิเชียร
Founder & CEO of SIXSHEET Group

“ในเรื่องความน่าเชื่อถือและการใช้งาน ผมคิดว่า G Suite เป็นระบบพื้นฐานที่องค์กรและหน่วยธุรกิจต่างๆ ควรมี”

– ดร.เจน จูฑา –
Founder&CEO of The VC Group