แพ็กเกจและราคา

สามารถเลือกได้ตามความต้องการของคุณ

ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารลูกค้า

ติดตาม จัดลำดับความสำคัญ และแก้ไข Ticket ของลูกค้าที่มาจากช่องทางต่างๆ

Essential

Team

Professional*

Enterprise

Elite

$5

ต่อเอเจนต์
ต่อเดือน

$19

ต่อเอเจนต์
ต่อเดือน

$49

ต่อเอเจนต์
ต่อเดือน

$99

ต่อเอเจนต์
ต่อเดือน

$199

ต่อเอเจนต์
ต่อเดือน


• Email & social channels
• Basic help center
• Web Widget & Mobile SDK

แพ็กเกจ Essential และเพิ่ม...
• Business rules
• Performance Dashboards
• Public apps and integrations

แพ็กเกจ Team และเพิ่ม...
• Multilingual content
• CSAT surveys
• Custom reports & dashboards

แพ็กเกจ Professional และเพิ่ม...
• Custom agent roles
• Multibrand support
• Multiple ticket forms
• Launch Success Program
• Satisfaction Prediction

แพ็กเกจ Enterprise และเพิ่ม...
• Unlimited light agents
• 99.9% uptime SLA
• 1 hour service level objective
• Advanced encryption & security
• Data center location

หมายเหตุ:
• สัญญารายปี
• ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน
• สามารถทดลองใช้ฟรีได้ตั้งแต่แพ็กเกจ Professional ขึ้นไป*
• ทุกแพ็กเกจของ Support จะมาพร้อมกับ Chat และ Guide เวอร์ชัน Lite

Live chat ซอฟต์แวร์

สื่อสารกับลูกค้าในแบบเรียลไทม์

Lite

Team

Professional

Enterprise*

$0

 
 

$14

ต่อเอเจนต์
ต่อเดือน

$29

ต่อเอเจนต์
ต่อเดือน

$59

ต่อเอเจนต์
ต่อเดือน


• 1 concurrent chat
• Chat rating
• 14-day chat history

แพ็กเกจ Lite และเพิ่ม...
• Unlimited chats
• 2 triggers
• 2 departments
• Zendesk Message
• Widget customization
• Public apps**

แพ็กเกจ Team และเพิ่ม...
• Unlimited triggers
• Unlimited departments
• Operating hours
• Chat and agent reports
• Conversion Tracking
• Private apps**

แพ็กเกจ Professional และเพิ่ม...
• Widget unbranding
• Real-time monitor
• Roles and permissions
• Skills-based routing
• Web SDK
• 24/7 support

หมายเหตุ:
• สัญญารายปี
• ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน
• สามารถทดลองใช้ฟรีได้ตั้งแต่แพ็กเกจ Enterprise*
• Chat เวอร์ชัน Lite มีในทุกแพ็กเกจของ Support

ฐานความรู้และการบริการด้วยตนเอง

ระบบฐานความรู้อัจฉริยะที่ช่วยยกระดับการบริการด้วยตนเองให้แก่ลูกค้า

Lite

Professional*

Answer Bot

$0

 
  

$15

ต่อเอเจนต์
ต่อเดือน

$1

ต่อ successful resolution
เริ่มต้นที่ $50 ต่อเดือน


• Knowledge base
• Support request form
• Google Analytics reporting

แพ็กเกจ Lite และเพิ่ม...
• Custom themes
• Multilingual content
• Agent knowledge base
• Community forums
• Customer requests portal
• Performance dashboards

เพิ่ม Answer Bot ใน Professional...
• Automated replies to customers using knowledge base content
• Trained deep learning models

หมายเหตุ:
• สัญญารายปี
• ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน
• สามารถทดลองใช้ฟรีได้ตั้งแต่แพ็กเกจ Professional*
• Guide เวอร์ชัน Lite มีในทุกแพ็กเกจของ Support

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด ผู้ให้บริการ Zendesk ในประเทศไทย (Zendesk Partner) อย่างเป็นทางการ