สร้างมาตรฐานใหม่ของการบริการ

Zendesk Support คือระบบง่ายๆ ที่องค์กรใช้ในการติดตาม จัดลำดับความสำคัญ และแก้ปัญหาให้กับลูกค้า โดยอิงกับรูปแบบการออกเลขหมายการให้บริการ (Ticket Management) ที่มาจากช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล เว็บฟอร์ม เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ฯลฯ

เราให้บริการสนับสนุนธุรกิจคุณ

เพื่อช่วยให้คุณบริการลูกค้าได้ดีเยี่ยม

Zendesk Support ช่วยคุณบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าขององค์กรในที่เดียวกันแบบบูรณาการ ซึ่งทำให้การสื่อสารระหว่างองค์กรธุรกิจของคุณ กับลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และตรงตามลักษณะของลูกค้าแต่ละราย โดยเชื่อมโยงการบริการลูกค้าจากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น อีเมล์ แบบฟอร์ม เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ หรือการเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นต่างๆ

บริการลูกค้าที่สัมผัสได้

สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าโดยการให้บริการแบบรวดเร็ว ติดต่อแบบมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางหลากหลายที่ลูกค้าแต่ละรายใช้งานเป็นประจำ

สร้างทีมบริการที่มีประสิทธิภาพ

มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพให้กับทีมบริการหรือทีมสนับสนุนในการทำงาน ที่ช่วยในการทำงานร่วมกัน การรวบรวมข้อมูล และการทำงานแบบอัตโนมัติ

พึงพอใจกับบริการด้วยตนเอง

สามารถให้บริการลูกค้าแบบ 27/7 ผ่านช่องทางที่ลูกค้าเข้าถึงความช่วยเหลือและการบริการแบบง่ายๆ

แค่คิดอยากบริการให้ดีขึ้น ก็สำเร็จกว่าครึ่งแล้ว

Zendesk Support ขึ้นระบบได้แบบง่ายและเร็ว

ในบางครั้งการปฏิสัมพันธ์และการให้บริการลูกค้าอาจจะซับซ้อน แต่การมีระบบงานและเครื่องมือที่ดีแบบ Zendesk Support ช่วยให้การให้บริการและการสนับสนุนลูกค้าทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการวางระบบ Zendesk Support เพื่อไปใช้งานจริง สามารถทำได้ภายในไม่กี่วัน ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่า Zendesk Support ช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับทีมงานของบริษัท และลูกค้าแบบประเมินค่ามิได้

Zendesk สร้างระบบที่ยืดหยุ่น

สร้างรูปแบบของเราได้เอง

ระบบ Zendesk Support ได้ถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นและรองรับธุรกิจที่หลากหลาย องค์กรสามารถสร้างขั้นตอนการทำงานของตัวเอง (workflow) ตั้งแต่แบบง่ายๆ จนถึงระดับซับซ้อน และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ผ่าน API ได้อย่างไร้รอยต่อ

“Zendesk เป็นระบบกลางที่เราใช้ในการเชื่อมต่อกับทุกอย่าง”

คริส วิลสัน, Director of Technical Support, Shopify

                   ช่วยให้ข้อมูลในการตัดสินใจ

ทำให้มองทะลุการทำงาน

    Zendesk Support ทำให้องค์กรเห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้องค์กรให้บริการที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้ดีที่สุด ระบบการวิเคราะห์ลูกค้าและ machine learning ของเราจะทำให้องค์กรเข้าใจลูกค้าได้ดีขึ้น และสามารถคาดการณ์ความพึงพอใจของลูกค้าวัดประสิทธิภาพการทำงาน และค้นพบข้อมูลที่สำคัญในการให้บริการ

เราช่วยทีมบริการลูกค้าของท่านในการทำงาน

ทีมของเราก็คือทีมของคุณ

ทีมสนับสนุนที่มีความเชี่ยวชาญของเราจะสนับสนุนท่านในการใช้งาน Zendesk Support นอกจากทีมงานดีมีเตอร์ไอซีทีในประเทศไทยแล้ว ยังมีทีมของ Zendesk ที่สนับสนุนการทำงานของท่าน จากที่ต่างๆ ทั่วโลก ด้วยช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัทพ์ อีเมล์ แชท เพื่อช่วยคุณแก้ปัญหา ซึ่งจะช่วยให้คุณในฐานะองค์กรธุรกิจมั่นใจได้ว่าการให้บริการของธุรกิจจะสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของท่านในการใช้บริการ

ทีมงานของดีมีเตอร์ ไอซีที ที่มีประสบการณ์ในการสนับสนุนการทำงานขององค์กรมากกว่า 2,000 แห่งในประเทศไทย พร้อมที่จะดูแลท่าน

ลูกค้าท่านกำลังรอประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการ

ต้องรีบติดต่อเราเพื่อทดลองใช้งาน