ระบบ Analytics สำหรับธุรกิจ เพื่อใช้ในการวัดผลและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าทั้งหมด

Lite*

฿0

ต่อเอเจนต์/ต่อเดือน

• Integrated Zendesk reporting
• Pre-built dashboards
• Best practice analytics
• Filters & drill-ins
• Chart & dashboard export
• Daily data refresh

Professional

฿390

ต่อเอเจนต์/ต่อเดือน

แพ็กเกจ Lite และเพิ่ม…
• Customizable charts & dashboards
• 20+ chart styles
• Editable metrics & attributes
• Calculations & Result Manipulations
• Custom filters & drill-ins
• Forecasting & ‘what-if’ analysis
• Sharable dashboards & scheduled delivery
• Roles & data access management
• Hourly data refresh

หมายเหตุ:
• สัญญารายปี
• ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน
• จำเป็นต้องใช้ร่วมกับ Support ตั้งแต่แพ็กเกจ Professional ขึ้นไป
• Explore แพลน Lite มีในแพ็กเกจของ Support ตั้งแต่ Professional ขึ้นไป*