ตัวอย่างลูกค้าของเรา

caret-down caret-up caret-left caret-right
คุณอิสรินทร์ ภัทรมัย ทีมกรุ๊ปออฟคัมพานี่

Google Apps ช่วยบุคลากรของเราสามารถทำงานจากที่ไหนและจากอุปกรณ์ไหนก็ได้ ก่อนหน้านี้หากวิศวกรที่ปรึกษาเก็บข้อมูลไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำนักงาน โดยไม่ได้เอาเครื่องคอมพิวเตอร์กลับบ้านหรือนำออกไปนอกสถานที่ จะมีอุปสรรคในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูล ทำให้บางครั้งไม่สามารถแก้ปัญหาหน้างานได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งก่อนหน้านี้เราได้ลงทุนกับระบบดิสก์การเก็บข้อมูลในอีเมล์เป็นจำนวนมาก แต่ขนาดความจุก็ไม่สามารถรองรับการเติบโตของข้อมูลจากการทำงานประจำวันได้อย่างเพียงพอ อีกทั้งทีมงานที่ปรึกษามักจะมีปัญหาเรื่องการจัดตารางเวลาโครงการที่มักจะมีตารางที่ชนกันเสมอ ซึ่ง Google Apps ช่วยตอบโจทย์ของเราอย่างมาก เนื่องจากเราเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกัน (Collaboration) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กรอยู่ตลอดเวลา

อย่างไรก็ตามการนำระบบที่มีประสิทธิภาพเช่น Google Apps for Work มาใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ระดับประเทศแบบกลุ่มบริษัททีม ไม่ใช่เรื่องง่ายสักทีเดียว ต้องมีการทำความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กรผ่าน Change Agent Team ของเราเองเป็นอย่างมาก ซึ่งนอกเหนือจากความสามารถของโซลูชั่นส์ระดับโลกอย่าง Google แล้ว การคัดเลือกพาร์ทเนอร์ที่มีประสบการณ์สูงในการวางระบบ ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เราจึงได้เลือก ดีมีเตอร์ ไอซีที ให้เป็นพาร์ทเนอร์หลักของเราในการผลักดันด้าน Google Apps for Work ในครั้งนี้

อ่านกรณีศึกษา: กลุ่มบริษัททีม ปรับกระบวนการ และเพิ่มประสิทธิภาพ สู่องค์กรแห่งดิจิทัล

 

คุณอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ บริษัท ออลไทยแท๊กซี่ จำกัด

Google Apps for Work ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของเราอย่างมาก โดยเฉพาะในธุรกิจขนส่งที่ต้องมีการจัดการเอกสารเพื่อประสานงานภายใน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลยานพาหนะ การนัดหมาย การซ่อมบำรุงรักษา เอกสารการเบิกเงิน การติดต่อกับคู่ค้า เรียกได้ว่า Google Apps for Work ช่วยลดความซ้ำซ้อนของการทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี อีกทั้งไม่ว่าอยู่ที่ไหน พนักงานของเราก็สามารถทำงานได้ด้วยข้อมูลชุดเดียวกันผ่านอุปกรณ์พกพา หรือคอมพิวเตอร์

ในด้านการลงทุนนั้น การใช้ Google for Work นั้นเปรียบเสมือนการมีระบบไอทีระดับโลกของกูเกิ้ล (Google) มาใช้ในองค์กรด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ไม่ต้องลงทุนฮาร์ดแวร์และระบบความมั่นคงปลอดภัยเอง ซึ่งหากต้องลงทุนเองเพื่อให้ได้การทำงานในระดับเดียวกันเพื่อยกระดับการทำงานภายในขององค์กร จะต้องใช้เงินลงทุนอย่างมหาศาล ซึ่ง Google for Work นั้นตอบโจทย์องค์กรที่ไม่มีทีมไอทีขนาดใหญ่ในการดูแลระบบ หรือธุรกิจทั่วไปตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ทั้งในแง่การทำงาน และต้นทุน

อ่านกรณีศึกษา: ออลไทยแท็กซี่ (All Thai Taxi) วางใจเลือกใช้ G Suite เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรอย่างทวีคูณ

คุณสิทธา ไชยเขตต์ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

Google Apps for Work ตอบโจทย์วิสัยทัศน์องค์กร ในด้านการเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานให้กับบุคลากร และลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน ซึ่งการใช้ Google for Work ภายในนับได้ว่าเป็นการใช้เครื่องมือการทำงานที่มีนวัตกรรมระดับ โลก พนักงานของเรามากกว่า 1,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง สามารถทำงานร่วมกันบน Google for Work ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ข้อมูลการทำงานเป็นไปในรูปแบบบูรณาการ

เหตุผลที่ศุภาลัยเลือกใช้ Google Apps (G SUITE) เนื่องจากโซลูชั่นส์เป็นของ Google ที่เป็นบริษัทระดับโลก มีความน่าเชื่อถือด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และมีศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งเล็งเห็นแล้วว่าหากศุภลาลัยลงทุนเองเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับนี้ แทบจะเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนที่สูงมาก

อ่านกรณีศึกษา: ศุภาลัย วางใจเลือกใช้ G SUITE (Google Apps for Work) เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

เสียงตอบรับจากภายในองค์กรหลังจากเริ่มนำ G Suite (Google Apps for Nonprofits) เข้ามาใช้ปรากฎไปในทิศทางเดียวกัน ว่าเครื่องมือหลายชิ้นตอบโจทย์และสนองตอบต่อกระบวนการในการทำงานหลายด้าน นอกจากเรื่องความครบครันและความเข้ากันได้ของเครื่องมือต่างๆ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีให้อย่างครบถ้วนแล้ว การใช้งานที่ง่ายและสะดวกโดยสามารถเรียกใช้ผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลายถือว่ามีประโยชน์และส่งเสริมการทำงานขององค์กรได้เป็นอย่างดี

เครื่องมืออื่นๆ ที่น่าสนใจของ G Suite (Google Apps for Nonprofits) นอกเหนือจากการใช้งานเฉพาะฟังค์ชั่นอีเมล์แล้ว คือ Hangouts ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการประชุมร่วมกับบุคคลภายนอกองค์กรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันนั้นมีอยู่ทุกที่ทุกอุปกรณ์ ผลลัพธ์ที่ได้นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว ยังสามารถช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มโอกาสในการทำงานด้านอื่นๆ มากขึ้นอีกด้วย และส่วนที่พิเศษคือ องค์กรเราได้นำเอา Classroom ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้ในการจัดการและจัดทำความรู้ภายในองค์กรในลักษณะของ Knowledge Management ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มแนวทางสำหรับสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ระหว่างบุคคลากรภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี

อ่านกรณีศึกษา: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วางใจเลือกใช้ G Suite กับ Demeter ICT ครบถ้วน สอดคล้อง และตอบโจทย์กับการทำงานในองค์กร

ดร. เจน จูฑา
ดร. เจน จูฑา The VC Group

ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับ ดร.เจน จูฑา Founder&CEO แห่ง The Venture Catalyst (The VC Group) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทเทคโนโลยี เป็นเบื้องหลังให้เหล่าผู้สร้างนวัตกรรมได้ยกระดับการใช้ชีวิตของคนในสังคม อีกทั้งยังใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างระบบที่ก้าวล้ำ ทำให้องค์กร หน่วยธุรกิจ และบุคคลทั่วไปสามารถมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าและผู้บริโภค ในส่วนของสิ่งที่ทางบริษัทให้ความสำคัญนั่นก็คือด้านสุขภาพ การศึกษา และการสื่อสาร

อ่านบทสัมภาษณ์ที่นี่ ปรับสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมด้วย G Suite – The VC Group

คุณพรเทพ สุธีรชัย Teerachai Group

ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับ คุณพรเทพ สุธีรชัย กรรมการบริหาร บริษัท ธีรชัยสตีล คอร์ปอเรชัน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้า ตัด และขายเหล็กทุกชนิด ที่มีระบบการทำงานอย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งจำหน่ายและให้บริการเหล็ก และอลูมิเนียมสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ทางอาหารและทั่วไป ตอบสนองความต้องการระดับสูงของโรงงานผลิต รวมถึงจำหน่ายเหล็กโครงร่าง เหล็กหลังคา (Metal Sheet) เหล็กแผ่นผนังสำเร็จรูป (Metal Siding) เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของการก่อสร้างที่ทันสมัยในอนาคตอีกด้วย 

อ่านบทสัมภาษณ์ที่นี่ ประสบการณ์จริงจากผู้ใช้ G Suite – บริษัท ธีรชัยสตีล คอร์ปอเรชัน จำกัด

คุณรวิพล กฤษฎาพงศ์ Namsiang Group

โชคดีมากที่เราได้สัมภาษณ์ คุณรวิพล กฤษฎาพงศ์ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทหน่ำเซียน ผู้ที่มีประสบการณ์ตรงจากการใช้ G Suite ซึ่งกลุ่มบริษัทหน่ำเซียน จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการมากว่า 90 ปีแล้ว และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจนกลายมาเป็นผู้นำทางด้านตัวแทนจำหน่ายสารเคมีในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในประเทศไทย ที่มีความก้าวหน้าทางธุรกิจอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันกันอยู่นี้ ใครจะเชื่อว่าบริษัทหน่ำเซียนเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมด เพราะบริษัทหน่ำเซียนให้บริการลูกค้าจากหลากหลายธุรกิจ เช่น เครื่องสำอาง อาหารเสริม น้ำหอม สารแต่งกลิ่นและรส อาหารเพื่อสุขภาพ สารเติมแต่งในอาหาร ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด บรรจุภัณฑ์และเครื่องมือต่าง ๆ

อ่านบทสัมภาษณ์ที่นี่ ประสบการณ์จริงจากผู้ใช้บริการ G Suite - กลุ่มบริษัทหน่ำเซียน