กระชับพื้นที่ในการพูดคุยกับลูกค้า

ฟังก์ชั่นแชทสดช่วยให้คุณโต้ตอบและให้บริการลูกค้าได้แบบทันท่วงที

ลูกค้าติดต่อคุณได้ตลอดเวลา

แชททำให้คุณให้บริการลูกค้าได้แบบส่วนตัว เป็นวิธีที่เร็วและมีประสิทธิภาพในการให้บริการแบบไม่ติดขัด

ได้สอบถามพูดคุย

ให้บริการลูกค้าได้แบบทันท่วงทีในเวลาที่ลูกค้าต้องการความช่วยเหลือ

เพิ่มยอดขาย

มีโอกาสปิดการขายได้มากกว่า 3 เท่า ในขณะที่ได้รับบริการผ่านแชท

พอใจ ไม่ต้องรอนาน

ลูกค้าพอใจมากขึ้น เพราะแชทสดช่วยให้บริการลูกค้าในระยะเวลาที่สั้นลงแบบไม่ต้องรอ