Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขับเคลื่อนธุรกิจสู่การทำงานแบบ Work From Home ด้วย Google Workspace

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า ขณะนี้วิกฤติการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ได้กลับมาอีกครั้ง จากปีที่แล้ว เทรนด์ Work From Home นี้เพิ่งเริ่มเป็นที่รู้จัก ปัจจุบันการ Work From Home เข้ามามีบทบาทกับการทำงานในองค์กรอย่างมาก หลายองค์กรมองหาโซลูชันที่ให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านได้โดยต้องไม่กระทบกับการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการมุ่งเน้นไปที่การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับอนาคต การทำงานแบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ จึงสามารถลดข้อจำกัดในการติดต่อสื่อสาร และการทำงานร่วมกัน ให้พนักงานสามารถทำงานได้จากทุกที่ ทุกเวลา โดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเข้ามาช่วย

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด จึงจัดงานสัมมนาออนไลน์นี้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวทางการบริหาร การจัดการ และการวางแผนธุรกิจระยะยาวสำหรับองค์กร เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนด้านทรัพยากร พัฒนา และปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล เตรียมพร้อมรับมือกับการทำงานแบบ Work From Home อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องมือการทำงานบนคลาวด์อย่าง Google Workspace

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการเข้าร่วม

• ไอเดียเชิงธุรกิจในการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เท่าทันการแข่งขันในช่วงวิกฤติ COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพ
• ทำความรู้จักกับ Google Workspace เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันขององค์กรยุคดิจิทัล ที่มีผู้ใช้งานมากกว่าพันล้านคนทั่วโลก
• การบริหารกระบวนการทำงาน ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน และการจัดการทรัพยากรบุคคลตามนโยบาย Work From Home
• แนวทางการลดความเสี่ยงในการลงทุนด้านทรัพยากรในองค์กร
• ผลลัพธ์จากการพัฒนา และปรับเปลี่ยน (Transform) ในการเตรียมความพร้อมสู่องค์กรดิจิทัล

Agenda

14:00 – 14:05

Greeting กล่าวต้อนรับ

14:05 – 14:25

องค์กรชั้นนำเปลี่ยนแปลงการทำงานอย่างไรให้พร้อมกับสถานการณ์เสี่ยงต่อโควิด-19
How leading businesses transform its collaboration in COVID-19 crisis.

14:25 – 15:00

Work From Home ให้ประสบความสำเร็จด้วย Google Workspace
What can Google Workspace transform your business to the success WFH

15:00 – 15:20

ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จะได้รับเมื่อปรับเปลี่ยนเข้าสู่การทำงานแบบดิจิทัลด้วย Google Workspace
What you get from working with Google Workspace

15:20 – 15:30

Q&A

14:00 – 14:05
Greeting กล่าวต้อนรับ

14:05 – 14:25
How leading businesses transform its collaboration in COVID-19 crisis
องค์กรชั้นนำเปลี่ยนแปลงการทำงานอย่างไรให้พร้อมกับสถานการณ์เสี่ยงต่อโควิด-19

14:25 – 15:00
What can Google Workspace transform your business to the success WFH
Work From Home ให้ประสบความสำเร็จด้วย Google Workspace

15:00 – 15:20
What you get from working with Google Workspace
ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จะได้รับเมื่อปรับเปลี่ยนเข้าสู่การทำงานแบบดิจิทัลด้วย Google Workspace

15:20 – 16:30
Q&A

Speaker

ดร. วรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์

CEO & Founder of Demeter ICT

วิชชญา จงเจริญ

Vice President of Google Solution Consulting

อนุชา แจ่มแจ้ง

Business Change Consultant

รายละเอียดเพิ่มเติม

บรรยายผ่านช่องทาง Google Meet
วันที่:
4 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา: 14:00 – 15:30
คอร์สนี้เหมาะสำหรับ: ผู้บริหารทุกระดับ, เจ้าของธุรกิจ, ผู้จัดการ, ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร, เจ้าหน้าที่ IT ฯลฯ
ระยะเวลาลงทะเบียน: วันนี้ – 2 กุมภาพันธ์ 2564 (หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม)

*งานสัมมนาออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
*จำกัด 40 ที่นั่ง (สงวนสิทธิ์ให้เข้าร่วมบริษัทละ 2 ท่าน)