Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

G Suite ความคุ้มค่าที่ PTG เลือกใช้มากว่า 5 ปี

PTG ผู้นำด้านการบริการครบวงจร ดำเนินธุรกิจครอบคลุมทั้งธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจ LPG ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจศูนย์ซ่อมบำรุง และธุรกิจพลังงานทดแทน ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และกลยุทธ์ที่แตกต่าง ทำให้ PTG เติบโตได้อย่างรวดเร็ว ด้วยอัตราการเติบโตของปริมาณการขายที่มากกว่าอุตสาหกรรมที่ CAGR 20% ต่อปี และมียอดขายผ่านสถานีบริการมากกว่า 94% ของยอดขายทั้งหมด

PTG เชื่อในเรื่องการสร้างพลังของเครือข่าย ทำให้วันนี้ไม่เพียงแต่เครือข่ายในธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเท่านั้น แต่รวมถึงการสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งทั้งในธุรกิจน้ำมัน (oil) และธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมัน (non-oil) ในอนาคต

และครั้งนี้ ทางดีมีเตอร์ ไอซีที มีโอกาสได้เข้าไปพูดคุยกับคุณชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เกี่ยวกับเครื่องมือที่ PTG ใช้ในการทำงานร่วมกันต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี

The challenge
คุณชัยวัฒน์เล่าว่า เมื่อก่อน PTG ใช้ Freeware ขณะนั้นพนักงานมีประมาณ 200-300 คน โดยสื่อสารผ่านทางอีเมลเป็นหลัก ซึ่งปัญหาจากการใช้งาน Freeware ก็คือ ไม่ค่อยเสถียร บางครั้งเกิดเซิฟเวอร์ล่ม ทำให้การสื่อสารจากสำนักงานใหญ่ไปยังผู้จัดการสถานี และพนักงานตามสถานีต่างๆ เป็นไปย่างยากลำบาก นอกจากนั้น Freeware ไม่มีระบบการนัดหมายการประชุม ระบบ Calendar จึงทำให้การนัดหมายมีความยากลำบาก

Solutions
จากปัญหาเซิฟเวอร์ล่ม ทำให้ PTG มองหาโซลูชันใหม่ ซึ่งมีผู้ให้บริการมากมายหลายแบรนด์ และพยายามค้นหาแบรนด์ที่เหมาะสมที่สุด หลังจากนั้นจึงได้ทำความรู้จักกับ Google G Suite ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแชร์ไฟล์ Drive, Calendar หรือ ไฟล์เอกสารออนไลน์ต่างๆ รวมถึงฟีเจอร์อื่นๆ ล้วนมีความสำคัญต่อพนักงานที่ต้องใช้ติดต่อสื่อสาร ซึ่งตอบโจทย์อย่างมาก ไม่จำเป็นต้องมีเซิฟเวอร์ เราสามารถนำข้อมูลไปฝากไว้บน Cloud ได้เลย นั่นหมายความว่า สถานีต่างๆ ตามต่างจังหวัด เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตก็เพียงพอแล้วในการนัดหมายหรือทำการประชุม

นอกจากนี้ทาง PTG ยังให้ความสำคัญกับการเลือกพาร์ทเนอร์ สิ่งที่ทาง PTG ต้องการคือความเป็นพาร์ทเนอร์มืออาชีพ ไม่ได้เป็นแค่คู่ค้าอย่างเดียว คุณชัยวัฒน์กล่าวว่า ปัจจุบันกูเกิ้ลมีฟีเจอร์ใหม่ๆ ตลอดเวลา หรือองค์กรมี ปัญหาแบบนี้ Google มีฟีเจอร์อะไรที่จะช่วยเหลือได้บ้าง ทางดีมีเตอร์ ไอซีที ก็ทำการบ้านมาเป็นอย่างดี ช่วยอบรมการใช้งาน การใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ให้กับพนักงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรต้องการ

 

The results
คุณชัยวัฒน์กล่าวเสริมว่า ในเเง่ของการลงทุน ไม่จำเป็นต้องเสียเงินซื้อ license ของไฟล์เอกสารต่างๆ เพิ่ม ไม่ต้องซื้อ File Server ในการแชร์เอกสาร G Suite เลยเป็นสื่งที่ตอบโจทย์ทาง PTG มากที่สุด ซึ่งไม่ได้มีแค่อีเมลแต่ได้ไฟล์เอกสารออนไลน์ต่างๆ ให้ใช้งานด้วย เมื่อนำมาเปรียบเทียบ Price performance หรือ ROI แล้ว G Suite นั้นคุ้มค่า และนี่คือที่มาว่าทำไม PTG ถึงเลือกใช้ G Suite มากว่า 5 ปีแล้ว

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
เมื่อปี 2531 บริษัท ภาคใต้เชื้อเพลิง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นบนความตั้งใจ ประกอบกิจการคลังน้ำมัน และค้าน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับชุมชน ผู้ประกอบการประมงและโรงงานอุตสาหกรรม เริ่มต้นจากภาคใต้ของประเทศไทย จากบริษัท ภาคใต้เชื้อเพลิง จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนสู่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป คุณภาพสูง

จากความมุ่งมั่นประกอบกิจการด้านน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีมาตรฐาน ปัจจุบัน PTG ได้รับอนุมัติมาตรฐาน ISO 9001 สำหรับการรับ จัดเก็บและจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันเบนซิน และน้ำมันดีเซล) ณ คลังน้ำมันสาขาแม่กลอง

Industry: พลังงาน และเชื้อเพลง
Location: กรุงเทพฯ

Demeter ICT

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด
บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด ประกอบธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบนระบบคลาวด์มานานกว่า 10 ปี และเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการทำ Workplace Transfomation, Change Management, Customer Experience Management และ China Digital Marketing ภายใต้วิสัยทัศน์ในการนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรทุกประเภทและทุกขนาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจและองค์กรในประเทศไทย  

ดูเพิ่มเติม: www.dmit.co.th