Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ดูพื้นที่ Drive ของ user ได้ใน Admin Console

ผู้ดูแลระบบขององค์กร สามารถเช็คสถานะพื้นที่ในไดรฟ์ของผู้ใช้ G Suite ทุก user ในโดเมน ได้จากหน้า Admin Console สามารถดูได้ทั้งพื้นที่ทั้งหมด และพื้นที่ที่ใช้งาน

1. โดยเข้าไปที่ Admin Console แล้วเลือก Users

2. คลิกที่ไอคอนรูปฟันเฟือง กล่องข้อความ “Manage Columns Users list” จะปรากฏ

3. คลิกที่ Add new column แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการให้แสดงข้อมูลได้เลย นอกจากนี้ยังสามารถจัดลำดับสถานะต่างๆ ของ user ได้ตามต้องการ

4. เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถดูสถานะพื้นที่ของ user ได้แล้ว