ในปัจจุบัน สังคมออนไลน์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คน การรับรู้สินค้าของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไป  การตลาดแบบเดิมไม่สามารถตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้ประกอบการ ส่งผลให้ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนหันมาให้ความสำคัญในการวางแผนทำการตลาดออนไลน์ เพื่อทำให้สินค้าหรือแบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยเฉพาะกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ในรูปแบบ KOL (Key Opinion Leader) หรือ Influencer ซึ่งเป็นเครื่องมือทางเลือกรูปแบบหนึ่งที่จะสามารถสร้างมูลค่าให้กับสินค้าได้

 

KOL Marketing หรือ Influencer Marketing คือ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ซึ่งได้รับความนิยมในประเทศจีนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการดึงบุคคลที่เป็น fluencer ในด้านต่างๆ มาทำการตลาดโดยการเขียน content ให้กับสินค้าหรือแบรนด์ และมีการโปรโมทสินค้าผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้มักจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือมีผู้ติดตามใน social media เป็นจำนวนมาก ทำให้การทำการตลาดออนไลน์ในรูปแบบ KOL มีการบอกกันปากต่อปากจากการแนะนำสินค้าบริการจนสินค้ากลายเป็นที่รู้จักมากขึ้น และการที่ KOLs มีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ ส่งผลให้ข้อมูลที่ถูกนำเสนอนั้นมีน้ำหนักและมีความน่าเชื่อถือ เปรียบเสมือนมีกูรูมานำเสนอสินค้าที่ตรงต่อความสนใจของผู้บริโภค จึงทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าการตลาดออนไลน์ในรูปแบบนี้ไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อที่มีนัยแอบแฝงเชิงพาณิชย์

 

KOL Marketing ไม่ได้ถูกจำกัดในรูปแบบของสินค้าเท่านั้น แต่ยังมีการตลาดออนไลน์ในด้านบริการ เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเห็นได้จากอัตราจำนวนประชากรคนจีนที่หลั่งไหลเข้ามาเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้น บริการ Baidu KOL Trip ของเราจึงป็นแผนการตลาดออนไลน์อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ต้องการโปรโมทกิจการของตนเอง โดยมีการจัดทริปให้กับ KOLs เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย และมีการเผยแพร่คอนเทนต์ผ่านทาง Social Media หรือ Travel Platform ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Weibo Wechat Mafengwo Ctrip และ Baidu Travel เป็นต้น และในส่วนภาพลักษณ์ของ KOLs  ในบริการ Baidu KOL Trip แน่นอนว่าต้องเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในการท่องเที่ยว รวมถึงมีผู้ติดตามที่เป็น Chinese Travel Lover เพื่อให้ตรงตามเป้าหมายในการดึงดูดคนจีนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย

กลยุทธ์ KOL Marketing ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการสร้าง Brand Awareness โดยเฉพาะในประเทศจีน เนื่องจากการตลาดออนไลน์รูปแบบนี้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของสินค้าได้โดยตรง เพราะสามารถเลือก KOLs ให้สอดคล้องกับความต้องการของสินค้าหรือแบรนด์ได้ การเลือก KOLs ที่เหมาะสมต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ก็จะได้รับความสนใจจากผู้บริโภคและส่งผลในการกระตุ้นยอดขายได้เพิ่มขึ้น

บุกตลาดจีนครบวงจร กับพาร์ทเนอร์วีแชท

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด

WeChat ID : DemeterICT